Publikácie Divadelného ústavu

Túžba živá po kráse / Desire alive for beauty (Medzinárodný festival Divadelná Nitra 1992 - 2016/International theatre festival Divadelná Nitra 1992 - 2016)

Publication detail

Publisher
Asociácia Divadelná Nitra a Divadelný ústav, Bratislava
Edition
Slovenské divadlo
Year of publication
2016
Number of pages
264
Size
230 x 270 mm, brožovaná väzba
Language
SK/ENG
ISBN
978-80-8190-008-2
Price
vypredané

Dvojjazyčná publikácia o divadle a osobnostiach, ktoré tento výnimočný festival sprevádzali na jeho ceste. Odborná štúdia teatrologičky Sone Šimkovej, 35 odpovedí osobností súčasného divadla, rozhovor s riaditeľkou festivalu Darinou Károvou, fakty a čísla o festivalových ročníkoch, fotografie z inscenácií a atmosféry festivalu. Bilingual publication about the theatre and the individuals who have accompanied this unique festival so far. An academic study by theatrologist Soňa Šimková, 35 answers by personalities of the contemporary theatre, an interview with the festival director Darina Kárová, facts and figures on various editions of the festival, photos from productions and press photos.

Back to all publications
A
A
A
.