Publikácie Divadelného ústavu

TÚŽBA ŽIVÁ PO KRÁSE/DESIRE ALIVE FOR BEAUTY (Medzinárodný festival Divadelná Nitra 1992 - 2016/International theatre festival Divadelná Nitra 1992 - 2016)

Detail publikácie

Vydavateľ
Asociácia Divadelná Nitra a Divadelný ústav, Bratislava
Edícia
Slovenské divadlo
Rok vydania
2016
Počet strán
264
Rozmer
230 x 270 mm, brožovaná väzba
Jazyk
SK/ENG
ISBN
978-80-8190-008-2
Cena
vypredané

Dvojjazyčná publikácia o divadle a osobnostiach, ktoré tento výnimočný festival sprevádzali na jeho ceste. Odborná štúdia teatrologičky Sone Šimkovej, 35 odpovedí osobností súčasného divadla, rozhovor s riaditeľkou festivalu Darinou Károvou, fakty a čísla o festivalových ročníkoch, fotografie z inscenácií a atmosféry festivalu.

Bilingual publication about the theatre and the individuals who have accompanied this unique festival so far. An academic study by theatrologist Soňa Šimková, 35 answers by personalities of the contemporary theatre, an interview with the festival director Darina Kárová, facts and figures on various editions of the festival, photos from productions and press photos.

Späť na všetky publikácie
A
A
A
.