Slovenské divadlo

Teatrologické publikácie o slovenskom divadle patria k základným umenovedným prácam v oblasti slovenského divadla. Diela popredných teoretikov, ale i tvorivých umelcov mapujú slovenskú divadelnú históriu aj súčasnosť.

decorative shape
Súborné dielo I. Kritiky divadelných inscenácií 1955 - 1969

Stanislav Vrbka

Súborné dielo I. Kritiky divadelných inscenácií 1955 - 1969

Stanislav Vrbka bol kritikom, pre ktorého systematická každodenná umeleckokritická činnosť ne

decorative shape
Divadelná architektúra na Slovensku

Henrieta Moravčíková, Viera Dlháňová

Divadelná architektúra na Slovensku

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo odporúčaciu doložku

decorative shape
Od Fausta k Orfeovi. Opera na Slovensku 1989 - 2009 vo svetle inscenačných poetík

Michaela Mojžišová

Od Fausta k Orfeovi. Opera na Slovensku 1989 - 2009 vo svetle inscenačných poetík

Prvá publikácia na Slovensku, ktorá prináša ucelený pohľad na inscenačnú prax súčasného

decorative shape
Marška. Denník Karla Baláka

Zdenka Pašuthová, Rudolf Hudec

Marška. Denník Karla Baláka

Unikátny objav v rámci archívu Divadelného ústavu, denník jedného z hercov legendárnej divad

decorative shape
Divadelný ústav 1961 - 2011

Divadelný ústav 1961 - 2011

Publikácia pri príležitosti päťdesiateho výročia od založenia Divadelného ústavu Bratislav

decorative shape
Šiesty zmysel divadla. Slovenská scénografia po roku 1989. Slovenský divadelný plagát po roku 1989.

Šiesty zmysel divadla. Slovenská scénografia po roku 1989. Slovenský divadelný plagát po roku 1989.

Jedinečné publikácie vznikli ako súčasť výstavy Šiesty zmysel divadla / Slovenská scénogra

decorative shape
Terpsichora Istropolitana. Tanec v Prešporku 18. storočia

Miklós Vojtek

Terpsichora Istropolitana. Tanec v Prešporku 18. storočia

Čestné uznanie na 7. ročníku celoslovenskej súťaže Slovenská kronika 2012 v kategórii publi

decorative shape
V premenách času. Ukrajinské národné divadlo / Divadlo Alexandra Duchnoviča Prešov

Miron Pukan

V premenách času. Ukrajinské národné divadlo / Divadlo Alexandra Duchnoviča Prešov

Dejiny Divadla Alexandra Duchnoviča pomáhajú vypĺňať takzvané „biele miesta“ na mape dej

decorative shape
Komedianti – Kočovníci – Bábkari

Ida Hledíková-Polívková

Komedianti – Kočovníci – Bábkari

Publikácia oboznamuje čitateľa so začiatkami a pôvodom marionetového divadla hraného v stredn

decorative shape
Slovenská divadelná scénografia / Slovak Stage Design 1920 – 2000

Iva Mojžišová, Dagmar Poláčková

Slovenská divadelná scénografia / Slovak Stage Design 1920 – 2000

Reprezentatívna obrazová slovensko-anglická publikácia zachytáva tvorbu najvýraznejších osob

A
A
A
.