Publikácie Divadelného ústavu

Divadelný život Prešova. Od počiatkov do polovice 20. storočia

OD POČIATKOV DO POLOVICE 20. STOROČIA

Peter Himič

Publication detail

Publisher
Divadelný ústav, Bratislava
Edition
Slovenské divadlo
Year of publication
2014
Number of pages
283
Size
170 x 245 mm, brožovaná väzba
Language
SK
ISBN
978-80-89369-77-5
Price
5,00 Akcia

Peter Himič vo svojej práci zachytáva najvýznamnejšie udalosti divadelného života Prešova od jeho začiatkov, cez pestré a plodné medzivojnové obdobie až po vznik prvého profesionálneho divadla roku 1950. Dokladá, že Prešov mal vo svojich divadelných dejinách niekoľko významných a výnimočných projektov, ktoré presahovali rámec regiónu a zostávajú zapísané aj v dejinách slovenského neprofesionálneho divadla. Vo svojej práci sa opiera o bohatý informačný materiál rozličnej proveniencie (historické dokumenty, dobová publicistika, memoárová literatúra, administratívne zápisy a pod.), pričom sa mu darí vytvoriť plastický, odborne erudovaný obraz o metamorfózach divadelného života spomínaného mesta predovšetkým v prvej polovici 20. storočia. Pozoruhodné na koncepcii monografie je autorovo úsilie prepojiť regionálnu divadelnú kultúru na pohyb slovenského divadelného umenia v rozličných historických periódach. Práca má svoj význam pre vlastný región Šariša, no zároveň je prínosná aj v nadregionálnych súvislostiach, v spoznávaní celého komplexu národnej divadelnej kultúry. Roky budovania profesionálneho divadla v Prešove boli poznačené zápasom o žáner, o jeho podobu a existenciu. Tento dlhý a zložitý proces autor teatrologicky aj kulturologicky pomenováva a syntetizuje. Vytvára rozsiahly obraz nielen o divadle, ale aj o meste, regióne a ľuďoch, ktorí v ňom žili a tvorili. Autor monografie je známy v slovenskom kultúrnom kontexte ako riaditeľ ŠD Košice, ale aj ako vysokoškolský pedagóg FF PU Prešov, kde dlhodobo prednáša problematiku slovenského divadla, nemožno obísť samozrejme ani jeho externé teatrologické doktorandské štúdium v SAV Bratislava (jeho aktivity dotvára ešte v minulosti aktívna umelecká práca v alternatívnom divadle, skúsenosti s umeleckým prednesom poézie a prózy, činnosť v dabingu, v rozhlase a televízii atď.). Spomínané aktivity v oblasti dramatických umení mu umožňujú svojím spôsobom podať autentické svedectvo o divadelnej kultúre (jemu „srdcu blízkeho“ ) Prešova od najstarších čias po prvú polovicu minulého storočia. Lektorovali prof. PhDr. Karol Horák, CSc. a prof. PhDr. Vladimír Štefko, CSc. Návrh obálky, dizajn a zalomenie © Jana Slezáková Menný register a register hier Anna Zajacová Technická realizácia fotodokumentácie Viera Helbichová Jazyková redaktorka Eva Jenčíková Zodpovedný redaktor Tomáš Čelovský

Book excerpt

Divadelný život v prvých rokoch existencie Československej republiky sa vyznačoval postupným nárastom počtu ochotníckych predstavení. Radosť z možnosti hrať divadlo bez obmedzení, takých príznačných pre časy monarchie (cenzúra, nedostupnosť divadelných priestorov), nadchýnala vojakov, hasičov, katolíkov i evanjelikov, učiteľov, študentov či kultúrnych pracovníkov.

Back to all publications
A
A
A
.