Publikácie Divadelného ústavu

BÁBKY NA ČESKO-SLOVENSKEJ MEDZI

Detail publikácie

Vydavateľ
Bábkové divadlo na Rázcestí Banská Bystrica v spolupráci s Divadelným ústavom Bratislava
Edícia
Slovenské divadlo
Rok vydania
2018
Počet strán
256
Rozmer
170x240 mm, pevná väzba
Jazyk
SK/ENG
ISBN
978-80-570-0275-8
Cena
nepredajné

Zborník editoriek Dagmar Inštitorisovej, Ivety Škripkovej a Dominiky Zaťkovej Bábky na česko-slovenskej medzi vznikol v gescii Bábkového divadla na Rázcestí v Banskej Bystrici, medzinárodného festivalu Bábkarská Bystrica, TOUR 2018 a v spolupráci s Divadelným ústavom v Bratislave a aj vďaka finančnej podpore grantu z Fondu na podporu umenia a Banskobystrického samosprávneho kraja.

Tematicky je zameraný na zmapovanie hlavne pracovných vzťahov medzi slovenskými a českými bábkarkami, bábkarmi a taktiež teatrologickou obcou, pričom časť príspevkov je venovaná aj podobám týchto spoluprác v súvislosti s medzinárodným festivalom Bábkarská Bystrica. Príspevky sú limitované časovým úsekom 1918 - 2018, ktorý súvisí so 100. výročím vzniku 1. Československej republiky.

Hlavnú tematickú líniu zborníka predstavujú teatrologické pohľady vo forme štúdií do našej „osmičkovej“ bábkarskej minulosti, a to na tie divadelné inscenácie, ktoré sa vytvárali na oboch stranách medze. Niektoré z nich sú popretkávané aj osobnými spomienkami na tieto spolupráce, či z nich vychádzajú. Príspevky sú za sebou radené z chronologického hľadiska, preto má ich prvý blok názov Minulosť a druhý Súčasnosť. Do tejto línie patria príspevky Vladimíra Predmerského, Niny Malíkovej, Idy Hledíkovej, Lenky Dzadíkovej, Kateřiny Leškovej Dolenskej, Juraja Hamara, Barbory Krajč Zamiškovej a Ivety Škripkovej.

Druhú tematickú líniu predstavujú vzácne spomienky slovenských i českých divadelných bábkarských a nebábkarských historikov, kritikov, pedagógov, režisérov, scénografov, dramatikov, hercov a ich ženských náprotivkov na konkrétne pracovné či osobné stretnutia. Poslednú líniu tvorí fotografický, dokumentačný materiál a súpisy divadiel (a inscenácií), ktoré hosťovali na dvoch najvýznamnejších bábkarských festivaloch v oboch krajinách – Skupovej Plzni a Bábkarskej Bystrici.

Späť na všetky publikácie
A
A
A
.