Publikácie Divadelného ústavu

JEDNA REPUBLIKA – JEDNO DIVADLO? DIALÓG SLOVENSKEJ A ČESKEJ ČINOHRY 1918 – 1992

Eva Kyselová

Detail publikácie

Vydavateľ
Divadelny ústav, Bratislava
Edícia
Slovenské divadlo
Rok vydania
2018
Počet strán
240
Rozmer
165 x 235 mm, brožovaná väzba
Jazyk
SK
ISBN
978-80-8190-044-0
Cena
10,00 AKCIA

Monografia Evy Kyselovej Jedna republika – jedno divadlo? Dialóg slovenskej a českej činohry 1918 – 1992 prináša originálny pohľad a zároveň jeden z možných výkladov dejín činoherného divadla 20. storočia v Československu. Zlomové momenty, vznik divadelných scén, kľúčové kultúrne udalosti, dramaturgické línie a emblematické inscenácie, ale predovšetkým tvorbu významných osobností činohry autorka sleduje v predpokladaných, no tiež nečakaných súvislostiach. Pomenúva, ako sa divadelné kultúry ovplyvňovali a aký významný zástoj malo české divadlo pri vzniku slovenskej divadelnej kultúry po roku 1920. Zároveň dôsledne prezentuje bohatý historiografický materiál, ktorý dokazuje, že slovenské divadlo nebolo len epigónom toho českého. A to predovšetkým po roku 1938, keď sa profesionalizovalo, individualizovalo a plnohodnotne zaradilo do prúdu európskej moderny a avantgardy. Snahou autorky je pokus o akýsi presah do dnešných dní v nachádzaní asociácií medzi súčasnosťou a históriou oboch divadelných kultúr. Autorka svoju tézu rozvíja nielen v rámci kultúrno-umeleckého vývoja (teda na príklade a na teatrologickej analýze poetiky konkrétnych umeleckých osobností, divadelných súborov a ich inscenácií), ale predovšetkým v širších intenciách spoločensko-politického vývoja oboch národov a štátu.

Späť na všetky publikácie
A
A
A
.