Žiarivý talent - Ružena Porubská

Ružena Porubská, vyd. Hurbanová,  tiež Hrušovská divadelná herečka z druhej vlny prvej hereckej generácie. Narodila sa 25. januára 1908 v obci Dolná Súča v okrese Trenčín zomrela 18. júla 1978 v Bratislave.

Jedna z prvých absolventiek Hudobnej a dramatickej akadémie pre Slovensko v Bratislave u prof. Janka Borodáča. Do Slovenského národného divadle nastúpila v roku 1929  „ako jedna z najsľubnejších síl“ , hrávala 15 – 20 rolí v sezóne. Neskôr ako členka českej činohry SND vytvorila s režisérom Viktorom Šulcom  plnokrvné postavy českého a svetového repertoáru. V rokoch 1938 – 1941 pôsobila mimo Slovenského národného divadla, hrávala medzi ochotníkmi a s Andrejom Bagarom v hosťujúcej hre Louisa Verneuila  Pán Lamberthien. Po skončení druhej svetovej vojny sa vrátila do divadla;  jej oslnivé začiatky v umeleckej práci nepokračovali a v roku 1955 zo zdravotných dôvodov odišla do predčasného dôchodku.  Účinkovala v jedinom filme Matkina spoveď (1936), v ktorom vytvorila hlavnú postavu Evy Batelovej.

Za svoju umeleckú činnosť bola ocenená:

1946 – Ormisovou cenou mesta Bratislavy za dramatické umenie

1956 – vyznamenaním Za vynikajúcu prácu, za dlhoročnú svedomitú umeleckú prácu v Činohre Národného divadla

 

Výstavu pripravil Divadelný ústav © 2008

Autori výstavy Katarína Kunová, Martin Timko

Grafické riešenie Viera Burešová

 

A
A
A
.