Nová dráma/New Drama

decorative shape
Roland Schimmelpfennig: HRY

Roland Schimmelpfennig: HRY

Prvý knižný výber divadelných hier renomovaného nemeckého dramatika v slovenskom jazyku obsah

decorative shape
SEVERSKÁ DRÁMA

SEVERSKÁ DRÁMA

Publikácia Severská dráma, ktorá vyšla v edícii Nová dráma, prináša vo výbere Anny Fosse

decorative shape
Ivan Vyrypajev: HRY

Ivan Vyrypajev: HRY

V Divadelnom ústave vychádza v edícii Nová dráma/New Drama výber z dramatického diela Ivana V

decorative shape
Dea Loher: HRY

Dea Loher: HRY

Prvý knižný výber divadelných hier uznávanej nemeckej dramatičky Dey Loher vydáva Divadelný

decorative shape
HOLANDSKÁ DRÁMA

HOLANDSKÁ DRÁMA

Publikácia z edície Nová dráma / New Drama obsahuje štyri hry súčasných holandských autorov

A
A
A
.