Publikácie Divadelného ústavu

TRI HRY & MALÉ MÚZEUM SÚVISLOSTÍ

Igor Bauersima

Detail publikácie

Vydavateľ
Divadelný ústav, Bratislava
Edícia
Nová dráma/New Drama
Rok vydania
2023
Počet strán
352
Rozmer
138m x 240 mm, brožovaná väzba
Jazyk
slovenský
ISBN
978-80-8190-101-0
Cena
16,00

Zborník obsahuje hry TATOO, MOLIÈROVA BERENIKA, POSTSKRIPTUM

Preložili Peter Lomnický, Adam Bžoch, Janka Lizáková. 

 

Igor Bauersima je jedným z najznámejších a najhrávanejších divadelných autorov nemeckej jazykovej oblasti. V knihe Tri hry & Malé múzeum súvislostí prinášame tri z jeho hier, ktoré reprezentujú rôzne autorove oblasti záujmu. 

Na jednej strane je to svetoznáma a často uvádzaná hra Tattoo o mladom konceptuálnom umelcovi tvoriacom pod pseudonymom Tiger. Svetovo uznávaný umelec, ktorého diela sa predávajú za vysoké ceny, navštívi po rokoch svojich dávnych kamarátov, neúspešného spisovateľa a rozhlasovú moderátorku a jej sestru, galeristku Naomi. Stretnutie priateľov spustí rad nečakaných udalostí, o ktorých nie je jasné, do akej miery ide o fikciu a do akej o realitu. Vážne i komické zápletky vyvrcholia vo veľkom finále, po ktorom nasleduje prekvapivé rozuzlenie. Hra je mnohovrstevnou satirou praktík súčasného umenia v konzumnom svete. 

Molièrova Berenika vychádza zo skutočnej udalosti – v období vlády Ľudovíta XIV. písali dvaja známi francúzski dramatici Corneille a Racine drámy o Berenike. V Bauersimovej hre je dráma vyše šesťdesiatročného Corneilla neúspešná, pretože slávny dramatik stále verí v schopnosť človeka ovládať svoje vášne a podriadiť ich vyšším etickým princípom rozumu. Skeptickejší, mladší Racine je hlasom generácie tridsiatnikov: človek je podľa neho vo vleku svojich vášní. Ale prečo písali obaja hru na rovnakú tému v rovnakom čase? Jedným z vysvetlení je, že si obe objednala grófka z Orléansu, no ani jeden autor o tej druhej nevedel. Igor Bauersima a Réjane Desvignes sa zamýšľajú nad tým, čo by sa stalo, keby grófka poverila napísaním hry aj takmer päťdesiatročného Molièra. Príbeh o prepletených vzťahoch dvoch žien a troch mužov je súčasným pohľadom na obdobie francúzskeho klasicizmu. 

Postskriptum napísal autor pre študentov viedenskej divadelnej školy (Schauspielschule Krauss), ktorú s nimi aj zrežíroval a s úspechom ju uviedli v Schauspielhaus Wien. Hra je humornou, zároveň kritickou výpoveďou mladej generácie o tom, ako nás ovplyvňuje internet, sociálne siete a čo s nami z tohto pohľadu urobila pandémia. 

Súčasťou publikácie divadelných hier Igora Bauersimu je aj obsiahly autorov epilóg Žiť dôkladne (Malé múzeum súvislostí), ktorý napísal priamo pre slovenské vydanie. Okrem iného v ňom reflektuje svoj prístup k dramatickej tvorbe.

 

Igor Bauersima – Réjane Desvignes Tattoo (2002) 

© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2023 

Z nemeckého jazyka preložil Peter Lomnický. 

Igor Bauersima – Réjane Desvignes Bérénice de Molière (2004) 

© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2023 

Z nemeckého jazyka preložil Adam Bžoch. 

Igor Bauersima Post Scriptum 

© Igor Bauersima, 2021 

Z nemeckého jazyka preložila Janka Lizáková. 

 

Igor Bauersima Žiť dôkladne (Malé múzeum súvislostí)

© Igor Bauersima, 2023 

Z nemeckého jazyka preložil Adam Bžoch. 

 

Pre koho je kniha určená: odbory dramaturgia, réžia, herectvo, divadelné štúdiá a umenovedy, humanitné odbory na vysokých školách a univerzitách, odbory zamerané na nemecký jazyk a literatúru

Kategorizácia: knihy, umenie, divadlo, dráma, európska dráma, Švajčiarsko

#igorbauersima #peterlomnicky #adambzoch #jankalizakova

#divadelnahra #europskadrama #svajciarskadrama #divadlo #scenickeumenie #cinohra #divadelnyustav #vsmu #amubb #konzervatorium 

#tattoo

#moliere #racine #corneille 

#mladeumenie #youngadult #newadult #youngtheatre #youththeatre

#schauspielschulekrauss #schauspielhauswien 

 

Kľúčové slová: divadelná hra, európska dráma, divadlo, scénické umenie, činohra, Divadelný ústav, Molière, Corneille, Racine

 

 

Divadelný ústav je štátnou príspevkovou organizáciou zriadenou Ministerstvom kultúry

Slovenskej republiky.

logo

 

Igor Bauersima (1964) je divadelný autor, režisér, architekt a scénograf. Narodil sa v Prahe, vyrastal vo Švajčiarsku. Dodnes napísal a režíroval viac ako 35 hier. Patrí k priekopníkom v používaní videa na javisku. Od roku 2000 píše a režíruje pre veľké scény v Düsseldorfe, Hannoveri, Zürichu, Viedni, Stuttgarte a i. Jeho hry boli preložené do viac než 30 jazykov a inscenované vo viac než 200 divadlách po celom svete. Bauersimova tvorba sa vyznačuje univerzálnymi témami, satirickými komentármi a lakonickým zmyslom pre humor. Jeho intenzívna obrana individuálnej slobody človeka, zaoberanie sa kontroverznými otázkami a kritika súčasnosti z neho robia jedného z najúspešnejších súčasných autorov, Zároveň vyvoláva aj mnoho ostrých polemík. Prvý úspech dosiahol v roku 1998 hrou Forever Godard, uvedenou v jeho divadelnej skupine OFF OFF-Bühne. Hra norway.today získala v roku 2001 divácku cenu na významnom divadelnom festivale Mülheimer Theatertagen, ako aj knižné ocenenie Berner Buchpreis. Vďaka nej sa stal najhranejším súčasným dramatikom v nemecky hovoriacich krajinách. Na produkcii filmov a písaní divadelných hier pravidelne spolupracuje s Réjane Desvignes. 

 

Späť na všetky publikácie
A
A
A
.