Nová dráma/New Drama

decorative shape
Roland Schimmelpfennig: Hry

Roland Schimmelpfennig: Hry

Prvý knižný výber divadelných hier renomovaného nemeckého dramatika v slovenskom jazyku obsah

decorative shape
Severská dráma

Severská dráma

Publikácia Severská dráma, ktorá vyšla v edícii Nová dráma, prináša vo výbere Anny Fosse

decorative shape
Ivan Vyrypajev: Hry

Ivan Vyrypajev: Hry

V Divadelnom ústave vychádza v edícii Nová dráma/New Drama výber z dramatického diela Ivana V

decorative shape
Dea Loher: Hry

Dea Loher: Hry

Prvý knižný výber divadelných hier uznávanej nemeckej dramatičky Dey Loher vydáva Divadelný

decorative shape
Holandská dráma

Holandská dráma

Publikácia z edície Nová dráma / New Drama obsahuje štyri hry súčasných holandských autorov

decorative shape
Poľská dráma

Poľská dráma

Janusz Głowacki ANTIGONA V NEW YORKU preklad Jozef Marušiak Jerzy Pilch LYŽE SVÄTÉH...

decorative shape
Slovinská dráma

Slovinská dráma

Blaž Lukan TRI DRÁMY V DOTYKU SO SÚČASNOSŤOU (ŠTÚDIA) preklad Ján Jankovič Dušan J

decorative shape
Maďarská dráma

Maďarská dráma

Maďarská dráma predstavuje dramatikov, ktorí zaznamenali obrovský úspech vo vlastnej krajine i

A
A
A
.