Publikácie Divadelného ústavu

BOH

Ferdinand von Schirach

Detail publikácie

Vydavateľ
Divadelný ústav, Bratislava
Edícia
Nová dráma/New Drama
Rok vydania
2022
Počet strán
120
Rozmer
138m x 240 mm, brožovaná väzba
Jazyk
slovenský
ISBN
978-80-8190-098-3
Cena
10,00

Ferdinand von Schirach (1964), vyštudovaný právnik, je nemecký autor bestsellerov a patrí k najproduktívnejším autorom prevažne kriminálnych žánrov v rôznych médiách. Jeho texty nastoľujú právne dilemy, ktoré sa stávajú dilemami etickými. V sporoch o vine a nevine, obetiach a páchateľovi, spravodlivosti, aj o dierach v právnom štáte autor odhaľuje človeka a spoločnosť vo všetkej ich protirečivosti. 

Schirachove romány, poviedky a hry, ktoré znepokojivým spôsobom kladú otázky o slobode jednotlivca, boli viackrát sfilmované a knižne vyšli vo viac ako štyridsiatich krajinách. 

 

Odkaz na video: https://youtu.be/iwYdcSqgnFA

 

BOH je hra typu napínavej súdnej drámy. Odohráva sa na zasadaní Nemeckej etickej rady, ktorá sa zaoberá prípadom architekta Gärtnera. Gärtner, ktorý bol svedkom dlhého bolestivého zomierania svojej manželky, po jej smrti stratil zmysel života a chce dôstojne zomrieť. Príslušný inštitút mu však odmietol vydať smrtiaci liek, ktorý sa v niektorých krajinách používa na eutanáziu, a to aj napriek tomu, že spolkový ústavný zákon pripúšťa právo občana na asistované sebausmrtenie. Na zasadaní etickej rady sa k tomuto problému kompetentne vyjadruje viacero expertov. Autor prostredníctvom nich predostiera argumenty z oblasti ústavného a trestného práva, medicíny, histórie, etiky a teológie a konfrontuje ich s psychologickými a hlboko ľudskými argumentmi samotného Gärtnera. Nech sa už na vec dívame z ktorejkoľvek strany, kľúčová otázka napokon znie: 

„Komu patrí náš život? Patrí Bohu? Patrí štátu, spoločnosti, rodine, priateľom? Alebo patrí len nám samým?“ 

Schirachova divadelná hra BOH má otvorený koniec. Sú to vždy diváci, ktorí majú po predstavení hlasovaním rozhodnúť, ku ktorému názoru sa v predostretej etickej dileme prikláňajú. Výsledky hlasovaní vo svetových divadlách sú pravidelne aktualizované a dostupné na stránkach gott.theater. 

Knižné vydanie hry BOH obsahuje aj tri eseje nemeckých vedcov, ktorí tému osvetľujú z hľadiska filozofie, lekárskej etiky a práva, a to v širokej historickej perspektíve. 

Slovenskú publikáciu dopĺňame krátkym náčrtom právnej situácie na Slovensku a odkazmi na literatúru. 

 

Jana Wild

prekladateľka

Prof. PhDr. Jana Wild, PhD. prednáša na katedre divadelných štúdií na VŠMU v Bratislave divadlo a drámu anglickej a nemeckej jazykovej oblasti. Po slovensky publikovala viacero monografií, napríklad Hej na západ. Geografie slovenských Shakespearov (Európa, 2022), Shakespeare. Zooming (Európa, 2017), Začarovaný ostrov? Shakespearova Búrka inak (Divadelný ústav, 2003), ako spoluautorka sa podieľala na vedeckých tituloch vydaných v Cambridgei, Londýne, New Yorku a inde. V rokoch 2017 a 2021 bola zvolená do medzinárodnej rady asociácie ESRA (European Shakespeare Research Association). Z angličtiny preložila kompendium Shakespeare: Základná príručka a rad vedeckých štúdií. Z nemčiny preložila okrem iného romány Christopha Heina (Cudzí priateľ), hru Rolanda Schimmelpfenniga Ríša zvierat (Divadelný ústav, 2018) a Úvod do divadelnej vedy Christophera Balmea (Divadelný ústav, 2018). Preložila viacero slovenských hier do nemčiny. Za preklad románu Elfride Jelinek Milenky dostala Cenu Zory Jesenskej a Cenu Rakúskeho úradu spolkového kancelára (Preis des Österreichischen Bundeskanzleramtes). 

 

Na obálke je použitá fotografia Michala Hubu z cyklu Fysis (2017/2018).
Grafický dizajn publikácie: Eva Šimovičová

 

 

Späť na všetky publikácie
A
A
A
.