Ivan Bukovčan

Divadelný ústav v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom a Slovenským národným divadlom pripravili výstavu k stému výročiu narodenia významného filmového a divadelného tvorcu Ivana Bukovčana. Ivan Bukovčan bol veľmi činorodý človek, ktorý do filmu a divadla prispel množstvom vynikajúcich diel. Bol výborným spisovateľom, tvorcom dramatického a tvorivého dialógu čím sa zaslúžil o zachytenie človeka v jeho najsurovejšej podobe. Bukovčan bol takým psychológom doby, ktorý skúmal limity človeka a jeho vnútorný rozpor medzi ideálmi a realitou. Výstava zachytáva chronologicky jeho divadelnú a filmovú tvorbu. zároveň sa snaží ukázať prelínanie žánrov v jeho tvorbe na vybraných dielach, ktoré majú svoju podobu aj v divadle aj vo filme.

Autorky výstavy Zuzana Poliščák Šnircová, Barbora Gvozdjáková

Grafické riešenie Katarína Balážiková zo SND


Divadelný ústav Bratislava © 2021

 

A
A
A
.