Teória v pohybe

decorative shape
ČESKÁ A SLOVENSKÁ VZÁJOMNOSŤ V PROFESIONÁLNOM DIVADLE PO ROKU 1993

ČESKÁ A SLOVENSKÁ VZÁJOMNOSŤ V PROFESIONÁLNOM DIVADLE PO ROKU 1993

Štúdie: Martin Bernátek, Tatiana Brederová, Lenka Dzadíková, Marek Godovič, Milo Juráni, Ľu

decorative shape
DIVADLO A TELESNOSŤ

Colette Conroy

DIVADLO A TELESNOSŤ

THEATRE AND BODY Čo máme na mysli, keď hovoríme o telách v divadle? A ako ovplyvňuje divadlo s

decorative shape
NOVÁ DRAMATURGIA, NOVÝ DRAMATURG II. / NEW DRAMATURGY, NEW DRAMATURGE II.

NOVÁ DRAMATURGIA, NOVÝ DRAMATURG II. / NEW DRAMATURGY, NEW DRAMATURGE II.

Čomu sa venuje nový dramaturg a aká je nová dramaturgia v Európe? Odpovede na tieto otázky hľ

decorative shape
NOVÁ DRAMATURGIA, NOVÝ DRAMATURG

NOVÁ DRAMATURGIA, NOVÝ DRAMATURG

Divadelný ústav sa dlhodobo venuje aktuálnym otázkam divadla, sumarizuje uzatvorené divadelné

decorative shape
DIVADELNÁ HRA-BE-CE-DA. TVORIVÉ PÍSANIE S DEŤMI V DIVADLE ALEBO AKO SA POHRAŤ S NUDOU

Iveta Škripková

DIVADELNÁ HRA-BE-CE-DA. TVORIVÉ PÍSANIE S DEŤMI V DIVADLE ALEBO AKO SA POHRAŤ S NUDOU

„Iveta Škripková je v divadelnom svete známa nielen ako riaditeľka Bábkového divadla na ráz

decorative shape
SLOBODA OBJAVOVAŤ TANEC

Marta Poláková

SLOBODA OBJAVOVAŤ TANEC

„Tanečná improvizácia je mojou ‚vodou‛, v ktorej môžem objavovať svoj vlastný plavecký

decorative shape
DIVADLO A GLOBALIZÁCIA

Dan Rebellato

DIVADLO A GLOBALIZÁCIA

Táto originálna a provokatívna kniha skúma, čím prispelo divadlo k pomaly sa vyvíjajúcemu ve

A
A
A
.