Teória v pohybe

decorative shape
Česká a slovenská vzájomnosť      v profesionálnom divadle po roku 1993

Česká a slovenská vzájomnosť v profesionálnom divadle po roku 1993

Štúdie: Martin Bernátek, Tatiana Brederová, Lenka Dzadíková, Marek Godovič, Milo Juráni, Ľu

decorative shape
DIVADLO a telesnosť

Colette Conroy

DIVADLO a telesnosť

THEATRE AND BODY Čo máme na mysli, keď hovoríme o telách v divadle? A ako ovplyvňuje divadlo s

decorative shape
Nová dramaturgia, nový dramaturg II. / New Dramaturgy, New Dramaturge II.

Nová dramaturgia, nový dramaturg II. / New Dramaturgy, New Dramaturge II.

Čomu sa venuje nový dramaturg a aká je nová dramaturgia v Európe? Odpovede na tieto otázky hľ

decorative shape
Nová dramaturgia, nový dramaturg

Nová dramaturgia, nový dramaturg

Divadelný ústav sa dlhodobo venuje aktuálnym otázkam divadla, sumarizuje uzatvorené divadelné

decorative shape
Divadelná hra-be-ce-da. Tvorivé písanie s deťmi v divadle alebo ako sa pohrať s nudou

Iveta Škripková

Divadelná hra-be-ce-da. Tvorivé písanie s deťmi v divadle alebo ako sa pohrať s nudou

„Iveta Škripková je v divadelnom svete známa nielen ako riaditeľka Bábkového divadla na ráz

decorative shape
Sloboda objavovať tanec

Marta Poláková

Sloboda objavovať tanec

„Tanečná improvizácia je mojou ‚vodou‛, v ktorej môžem objavovať svoj vlastný plavecký

decorative shape
Divadlo a globalizácia

Dan Rebellato

Divadlo a globalizácia

Táto originálna a provokatívna kniha skúma, čím prispelo divadlo k pomaly sa vyvíjajúcemu ve

A
A
A
.