Teória v pohybe

decorative shape
Česká a slovenská vzájomnosť v profesionálnom divadle po roku 1993. Zborník príspevkov z teatrologického kolokvia

Česká a slovenská vzájomnosť v profesionálnom divadle po roku 1993. Zborník príspevkov z teatrologického kolokvia

Štúdie: Martin Bernátek, Tatiana Brederová, Lenka Dzadíková, Marek Godovič, Milo Juráni, Ľu

decorative shape
DIVADLO a telesnosť

Colette Conroy

DIVADLO a telesnosť

THEATRE AND BODY Čo máme na mysli, keď hovoríme o telách v divadle? A ako ovplyvňuje divadlo s

decorative shape
Nová dramaturgia, nový dramaturg. Zborník prednášok z konferencie 14.-15.5.2013

Nová dramaturgia, nový dramaturg. Zborník prednášok z konferencie 14.-15.5.2013

Divadelný ústav sa dlhodobo venuje aktuálnym otázkam divadla, sumarizuje uzatvorené divadelné

decorative shape
Divadelná hra-be-ce-da. Tvorivé písanie s deťmi v divadle alebo ako sa pohrať s nudou

Iveta Škripková

Divadelná hra-be-ce-da. Tvorivé písanie s deťmi v divadle alebo ako sa pohrať s nudou

„Iveta Škripková je v divadelnom svete známa nielen ako riaditeľka Bábkového divadla na ráz

decorative shape
Sloboda objavovať tanec

Marta Poláková

Sloboda objavovať tanec

„Tanečná improvizácia je mojou ‚vodou‛, v ktorej môžem objavovať svoj vlastný plavecký

decorative shape
Divadlo a globalizácia

Dan Rebellato

Divadlo a globalizácia

Táto originálna a provokatívna kniha skúma, čím prispelo divadlo k pomaly sa vyvíjajúcemu ve

decorative shape
Deti revolúcie. Zborník víťazných prác súťaže a edukačného projektu Divadelného ústavu

Deti revolúcie. Zborník víťazných prác súťaže a edukačného projektu Divadelného ústavu

Publikácia Deti revolúcie, ktorá je zavŕšením projektu s rovnomenným názvom, vznikla s cieľ

A
A
A
.