Osobnosti

decorative shape
JÁN JABORNÍK. HISTORIK, TEORETIK A KRITIK DIVADLA

JÁN JABORNÍK. HISTORIK, TEORETIK A KRITIK DIVADLA

Autori štúdií: Martin Timko, Jana B. Wild, Nadežda Lindovská, Zdenka Pašuthová, Martina Mašl

decorative shape
MILAN ČORBA

kolektív autorov

MILAN ČORBA

Najkrajšia kniha Slovenska za rok 2016 v kategórii Knihy o výtvarnom umení a obrazové publikác

decorative shape
OTTO ŠUJAN. SCÉNICKÝ ARCHITEKT - ARCHITEKT SCÉNY

Ladislav Čavojský

OTTO ŠUJAN. SCÉNICKÝ ARCHITEKT - ARCHITEKT SCÉNY

Život a dielo jedného z najvýznamnejších scénografov na Slovensku. Otto Šujan navrhoval scén

decorative shape
ANNA HRUŠOVSKÁ

Eva Malatincová, Dora Kulová

ANNA HRUŠOVSKÁ

Hoci idea pripraviť monografiu sopranistky a pedagogičky Anny Hrušovskej sa zrodila v hlavách je

decorative shape
ELIXÍR SMIECHU. JOZEF KRONER A KRONEROVCI

Zuzana Bakošová - Hlavenková a kolektív autorov

ELIXÍR SMIECHU. JOZEF KRONER A KRONEROVCI

„Anča, nožík!“ – replika z úst Jozefa Kronera patrí k nezabudnuteľným pre generácie sl

decorative shape
LADISLAV CHUDÍK

Ľubica Krénová

LADISLAV CHUDÍK

Hlavná cena Jozefa Miloslava Hurbana od Slovenskej národnej knižnice - Národného biografického

decorative shape
MAGDA HUSÁKOVÁ-LOKVENCOVÁ. PRVÁ DÁMA SLOVENSKEJ DIVADELNEJ RÉŽIE

Nadežda Lindovská a kolektív

MAGDA HUSÁKOVÁ-LOKVENCOVÁ. PRVÁ DÁMA SLOVENSKEJ DIVADELNEJ RÉŽIE

Výročná cena Literárneho fondu za sezónu 2008- 2009 za výnimočný počin v oblasti slovenskej

A
A
A
.