Osobnosti

decorative shape
Ján Jaborník. Historik, teoretik a kritik divadla

Ján Jaborník. Historik, teoretik a kritik divadla

Autori štúdií: Martin Timko, Jana B. Wild, Nadežda Lindovská, Zdenka Pašuthová, Martina Mašl

decorative shape
Milan Čorba

kolektív autorov

Milan Čorba

Najkrajšia kniha Slovenska za rok 2016 v kategórii Knihy o výtvarnom umení a obrazové publikác

decorative shape
Otto Šujan. Scénický architekt - architekt scény

Ladislav Čavojský

Otto Šujan. Scénický architekt - architekt scény

Život a dielo jedného z najvýznamnejších scénografov na Slovensku. Otto Šujan navrhoval scén

decorative shape
Anna Hrušovská

Eva Malatincová, Dora Kulová

Anna Hrušovská

Hoci idea pripraviť monografiu sopranistky a pedagogičky Anny Hrušovskej sa zrodila v hlavách je

decorative shape
Elixír smiechu. Jozef Kroner a Kronerovci

Zuzana Bakošová - Hlavenková a kolektív autorov

Elixír smiechu. Jozef Kroner a Kronerovci

„Anča, nožík!“ – replika z úst Jozefa Kronera patrí k nezabudnuteľným pre generácie sl

decorative shape
Ladislav Chudík

Ľubica Krénová

Ladislav Chudík

Hlavná cena Jozefa Miloslava Hurbana od Slovenskej národnej knižnice - Národného biografického

decorative shape
Magda Husáková-Lokvencová. Prvá dáma slovenskej divadelnej réžie

Nadežda Lindovská a kolektív

Magda Husáková-Lokvencová. Prvá dáma slovenskej divadelnej réžie

Výročná cena Literárneho fondu za sezónu 2008- 2009 za výnimočný počin v oblasti slovenskej

A
A
A
.