Publikácie Divadelného ústavu

Elixír smiechu. Jozef Kroner a Kronerovci

Zuzana Bakošová - Hlavenková a kolektív autorov

Publication detail

Publisher
Divadelný ústav, Bratislava
Edition
Osobnosti
Year of publication
2012, 2. vydanie
Number of pages
359
Size
200 x 200 mm, brožovaná väzba
Language
SK
ISBN
978-80-89369-42-3
Price
Akcia 10,00

„Anča, nožík!“ – replika z úst Jozefa Kronera patrí k nezabudnuteľným pre generácie slovenských divákov už desiatky rokov. Rovnako ako ďalšie slávne postrehy, ktorými tento výnimočný a charizmatický herec preslávil stovky postáv v divadle, filme či televízii, doma aj v zahraničí. Kubo, Fidlikant na streche, Tisícročná včela, Sváko Ragan, Slovácko sa nesúdi... klenoty slovenskej kultúry sa stali populárnymi aj vďaka prítomnosti Jozefa Kronera, ktorý svoje postavy stvárnil nenapodobiteľným spôsobom. Divadelný ústav Bratislava práve vydal už druhé vydanie knihy o jednom z najväčších slovenských hercov v dejinách slovenskej kultúry a o hereckom rode Kronerovcov. Výnimočná publikácia kolektívu renomovaných slovenských divadelných a filmových teoretikov pod editorským vedením docentky Zuzany Bakošovej-Hlavenkovej prináša plastický a bohatý obraz umeleckej tvorby Jozefa Kronera, významnej hereckej divadelnej a filmovej osobnosti. Zároveň upriamuje pozornosť na herecké majstrovstvo jeho manželky Terézie Hurbanovej-Kronerovej, dcéry Zuzany Kronerovej, jednej z najvýznamnejších súčasných slovenských herečiek a ďalšej výraznej hereckej osobnosti, herca Jána Kronera. Kniha je obohatená aj o vzácne a výstižné názory Zuzany Kronerovej a Jána Kronera, tvorcov a spolupracovníkov, čo ju robí príťažlivou a čitateľsky pútavou. Lektorovali: prof. PhDr. Božena Čahojová, PhD., PhDr. Vladimír Petrík, CSc., PhDr. Juraj Šebesta, PhD. Autori textov ŠTÚDIE © Zuzana Bakošová-Hlavenková, Vladimír Štefko, Nadežda Lindovská, Ján Jaborník, Vladimír Mlčoušek, Václav Macek, Gizela Miháliková, Roy Mittelman, Richard Kramárik, Valér Mikula, Vladimír Rusko, Vladislava Fekete ROZHOVORY © Vladimír Štefko (Jozef Kroner – dedičia), Zuzana Bakošová-Hlavenková (Zuzana Kronerová, Ján Kroner) SVEDECTVÁ © Juraj Jakubisko, Milan Čorba, Jaroslav Rihák, Boleslav Polívka, Charles Mourier KALENDÁRIÁ © Zuzana Bakošová-Hlavenková

Book excerpt

V júni 1948 na 23. celoslovenských divadelných závodoch v Martine získal prvé miesto v kategórií ochotníckych súborov Divadelný krúžok Považských strojární z Považskej Bystrice.

Back to all publications
A
A
A
.