Publikácie Divadelného ústavu

LADISLAV CHUDÍK

Ľubica Krénová

Detail publikácie

Vydavateľ
Vydavateľstvo SLOVART a Divadelný ústav, Bratislava
Edícia
Osobnosti
Rok vydania
2009
Počet strán
431
Rozmer
210 x 205 mm, pevná väzba
Jazyk
SK
ISBN
978-80-8085-790-5
Cena
14,95

Hlavná cena Jozefa Miloslava Hurbana od Slovenskej národnej knižnice - Národného biografického ústavu za najvýznamnejšie biografické dielo roku 2009 a Výročná cena Literárneho fondu za sezónu 2008- 2009 za výnimočný počin v oblasti slovenskej divadelnej monografie.

Ľudský i profesijný profil Ladislava Chudíka predstavuje nášho najvýznamnejšieho herca „prvej činohry“ nielen prostredníctvom jeho divadelných, filmových, televíznych a rozhlasových postáv, ale aj ako obyčajného človeka so všetkými ľudskými radosťami i starosťami. Ladislav Chudík – mnohotvárny herec, vynikajúci recitátor, zbožňovaný pedagóg a predovšetkým morálna autorita našej spoločnosti – sa čitateľovi prihovára aj prostredníctvom vlastných, doteraz neuverejnených denníkov – zápisníkov, ktoré podávajú svedectvo o strastiplnej ceste umelca k profesijným úspechom, ale aj zamyslenia a analýzy na tému spoločenského diania a verejného života. Životné a herecké osudy Ladislava Chudíka sú doplnené bohatým obrazovým materiálom. Publikáciu lektorovali: prof. PhDr. Zuzana Bakošová-Hlavenková, CSc., prof. PhDr. Vladimír Štefko, CSc.

Späť na všetky publikácie
A
A
A
.