Pozývame vás na vernisáž výstavy pri príležitosti 100. výročia narodenia herca Ladislava Chudíka

Divadelný ústav a Slovenské národné divadlo vás pozývajú na vernisáž výstavy Ladislav Chudík, ktorá sa uskutoční 22. mája 2024 o 17.00 hod. vo Výstavnej sieni novej budovy SND. Budeme sa tešiť, ak si spolu s nami pripomeniete blížiace sa 100. výročie narodenia nezabudnuteľnej osobnosti slovenského divadla. 

Autorka výstavy Ľubica Krénová: "Ladislav Chudík bol hercom, o ktorých sa hovorí, že nehrajú, ale sú. Jeho herectvo  postupne vyzrievalo do neteatrálneho prejavu, zbaveného tradičných a zovšeobecňujúcich ornamentov, formovaného intelektom, ale precíteného a zvnútorneného. Základom jeho intonačnej krivky sa stala významová logika textu. Svojím prístupom sa tak stal priekopníkom moderného slovenského herectva "reálneho tónu"."

Pri príležitosti 100. výročia narodenia herca L. Chudíka vám dávame do pozornosti aj publikáciu Ladislav Chudík, ktorú Divadelný ústav a vydavateľstvo Slovart vydali v roku 2009. Autorka publikácie Ľ. Krénová v nej čitateľom predstavuje ľudský i profesijný profil nášho najvýznamnejšieho herca „prvej činohry“ nielen prostredníctvom jeho divadelných, filmových, televíznych a rozhlasových postáv, ale aj ako obyčajného človeka so všetkými ľudskými radosťami i starosťami. Publikáciu lektorovali prof. PhDr. Zuzana Bakošová-Hlavenková, CSc. a prof. PhDr. Vladimír Štefko, CSc. Viac o knihe si môžete prečítať na nasledujúcom odkaze: publikácia Ladislav Chudík.

 

Výstava Ladislav Chudík

 

 

 

A
A
A
.