Základné publikácie

Základné publikácie

decorative shape
DIVADLÁ NA SLOVENSKU V SEZÓNE 2014/2015 (Slovak Theatrical Season)

DIVADLÁ NA SLOVENSKU V SEZÓNE 2014/2015 (Slovak Theatrical Season)

Každoročne zavŕši ODDID a OEČ dôležitú dokumentačnú prácu Divadelného ústavu vydaním d

decorative shape
MALÝ DIVADELNÝ KALENDÁR 2017

MALÝ DIVADELNÝ KALENDÁR 2017

Interný katalóg Divadelného ústavu prináša každý rok jubileá divadelných umelcov, výroč

decorative shape
DIVADLÁ NA SLOVENSKU V SEZÓNE 2013/2014 (Slovak Theatrical Season)

DIVADLÁ NA SLOVENSKU V SEZÓNE 2013/2014 (Slovak Theatrical Season)

Každoročne zavŕši CDD a CEČ dôležitú dokumentačnú prácu Divadelného ústavu vydaním d

decorative shape
DIVADLÁ NA SLOVENSKU V SEZÓNE 2012/2013 (Slovak Theatrical Season)

DIVADLÁ NA SLOVENSKU V SEZÓNE 2012/2013 (Slovak Theatrical Season)

Každoročne zavŕši CDD a CEČ dôležitú dokumentačnú prácu Divadelného ústavu vydaním d

decorative shape
MALÝ DIVADELNÝ KALENDÁR 2016

MALÝ DIVADELNÝ KALENDÁR 2016

Interný katalóg Divadelného ústavu prináša každý rok jubileá divadelných umelcov, výroč

decorative shape
DIVADLÁ NA SLOVENSKU V SEZÓNE 2011/2012 (Slovak Theatrical Season)

DIVADLÁ NA SLOVENSKU V SEZÓNE 2011/2012 (Slovak Theatrical Season)

Základná faktografická publikácia – divadelná ročenka – dokumentuje činnosť divadiel a j

decorative shape
MALÝ DIVADELNÝ KALENDÁR 2015

MALÝ DIVADELNÝ KALENDÁR 2015

Interný katalóg Divadelného ústavu prináša každý rok jubileá divadelných umelcov, výroč

decorative shape
MALÝ DIVADELNÝ KALENDÁR 2014

MALÝ DIVADELNÝ KALENDÁR 2014

Malý divadelný kalendár zachytáva dôležité udalosti a jubileá, ktoré očakávame v divadeln

decorative shape
DIVADLÁ NA SLOVENSKU SEZÓNA 1963/1964

DIVADLÁ NA SLOVENSKU SEZÓNA 1963/1964

Retrográdnou ročenkou Divadlá na Slovensku. Sezóna 1963 – 1964 završuje Divadelný ústav prv

A
A
A
.