Publikácie Divadelného ústavu

MALÉ MÚZEUM S VEĽKOU ZBIERKOU/A SMALL MUSEUM WITH A LARGE COLLECTION. SPRIEVODCA MÚZEOM DIVADELNÉHO ÚSTAVU/A GUIDE TO THE MUSEUM OF THE THEATRE INSTITUTE

Zuzana Koblišková, Miroslav Daubrava

Detail publikácie

Vydavateľ
Divadelný ústav, Bratislava
Edícia
Základné publikácie
Rok vydania
2015
Počet strán
396
Rozmer
205 x 205 mm, brožovaná väzba
Jazyk
SK/ENG
ISBN
978-80-89369-74-4
Cena
Akcia 10,00

Publikácia s bohatou obrazovou dokumentáciou mapuje vznik a vývin Múzea Divadelného ústavu od roku 2006 po súčasnosť.

„Múzeum Divadelného ústavu je jediné múzeum na území Slovenska, ktoré vo svojich zbierkach uchováva a spracúva kompletný materiál viažuci sa k scénickej divadelnej kultúre od založenia prvej profesionálnej scény v roku 1920. Celkový fond Múzea Divadelného ústavu je tematicky a chronologicky systematizovaný prostredníctvom jednotlivých zbierok a jeho cieľom je zachytiť všetky 2D a 3D scénické teatrálie dôležité pre teatrologický výskum. Štatút Múzea Divadelného ústavu získal Divadelný ústav v roku 2006 – Sekcia kultúrneho dedičstva Ministerstva kultúry Slovenskej republiky ho zaevidovala listom č. MK‐1227/2006‐400/4464 zo dňa 6. 3. 2006 pod registračným číslom RM 86/2006 v Registri múzeí a galérií Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Bolo to zavŕšenie procesu, ktorý trval v podstate tak dlho ako inštitúcia sama, keďže múzejná činnosť patrila od založenia k prioritám Divadelného ústavu.

Múzeum Divadelného ústavu v súčasnosti spravuje vyše 30 000 exponátov a množstvo listinného a fotografického dokumentačného materiálu, ktorý patrí k pomocným fondom. Je to solídny základ, ktorý sa každoročne rozširuje, a kompletizáciou múzejných zbierok sa dotvára celkový obraz o divadle na Slovensku, vytvára sa výrazná vizuálna stopa, vďaka ktorej sa uľahčuje teatrologický výskum nielen z hľadiska histórie nášho divadla, ale aj z hľadiska jeho súčasných podôb.“

(Vladislava Fekete)

Úryvok z knihy

Múzeum Divadelného ústavu v súčasnosti spravuje vyše 30 000 exponátov a množstvo listinného a fotografického dokumentačného materiálu, ktorý patrí k pomocným fondom. Je to solídny základ, ktorý sa každoročne rozširuje a kompletizáciou múzejných zbierok sa dotvára celkový obraz o divadle na Slovensku.

Späť na všetky publikácie
A
A
A
.