Publikácie Divadelného ústavu

SLOVENSKÉ DIVADLO V ČÍSLACH

Martina Čierna

Detail publikácie

Vydavateľ
Divadelný ústav, Bratislava
Edícia
Základné publikácie
Rok vydania
2017
Počet strán
112
Rozmer
150 x 210 mm, brožovaná väzba
Jazyk
SK
ISBN
978-80-8190-020-4
Cena
Akcia 5,00

Publikácia Slovenské divadlo v číslach je komplexný sumár minulej a súčasnej situácie profesionálnej divadelnej scény na Slovensku a možno ju vnímať ako identifikovanú „matriku“ slovenského divadla. Poslúži ako východisko pri dôslednom skúmaní divadelnej problematiky a následných štatistických analýzach. Keďže slovenské divadlo transformovala autorka do faktov, údajov a čísel, jej práca bude nezastupiteľným prameňom pri ďalšom výskume, reflexii a analýze slovenského profesionálneho divadla. Autorka spracúva dostupné štatistické dáta o slovenských divadlách. Stručne opisuje a štatistickými metódami mapuje situáciu v sieti slovenských profesionálnych divadiel od roku 1948 až po rok 2014.

V poslednej kapitole sa zameriava na sociálny a ekonomický rozmer scénického umenia v národnom ale aj nadnárodnom či európskom meradle. Tu sa autorka snaží argumentovať v prospech dôležitosti podpory kultúrneho priemyslu z verejných zdrojov, pričom používa ekonomické aj sociálne argumenty, zároveň zdôrazňuje potrebu scénického umenia z hľadiska participácie občanov na občianskej spoločnosti, čo je veľmi aktuálna téma najmä v európskom diskurze.

Originálna je myšlienka spojenia politickej participácie – angažovanosti sa na komunitnej úrovni a scénického umenia. "Je kultúra len požierač peňazí daňových poplatníkov?" Prínos investícií do umenia a kultúry Podľa výskumu Centre for Economics and Business Research (CEBR) ... posledné údaje a výskumy v tejto oblasti, naopak dokazujú, že kultúra a kreatívny priemysel sú neodškriepiteľným a silným pilierom globálnej ekonomiky. (úryvok z knihy)

 

 

Obsah

1 SLOVENSKÉ DIVADLO – HISTORICKÝ PRIEREZ   7

1.1 Slovenské divadlo v povojnovom období 9

1.1.1 Stále scény v prevádzke – štatistický prehľad 11

1.1.2 Počet predstavení – štatistický prehľad 13

1.1.3 Počet návštevníkov – štatistický prehľad 15

1.2 Slovenské divadlo v období normalizácie 17

1.2.1 Stále scény v prevádzke – štatistický prehľad 19

1.2.2 Počet predstavení – štatistický prehľad 22

1.2.3 Počet návštevníkov – štatistický prehľad 24

1.3 Slovenské divadlo po roku 1989 26

1.3.1 Stále scény v prevádzke – štatistický prehľad 27

1.3.2 Počet predstavení – štatistický prehľad 29

1.3.3 Počet návštevníkov – štatistický prehľad 31

 

2 SLOVENSKÉ DIVADLO V SÚČASNOSTI    35

2.1 Základné informácie o sieti profesionálnych 37

divadiel

2.2 Inscenácie a predstavenia vykazujúcich divadiel 42

2.3 Počet návštevníkov a návštevnosť vykazujúcich 47

divadiel

2.4 Zamestnanosť a zamestnanci profesionálnych 50

divadiel

2.5 Hospodárenie divadiel 53

 

3 EKONOMICKÁ A SOCIÁLNA DIMENZIA KULTÚRY   61

A SCÉNICKÉHO UMENIA

3.1 Kultúrny sektor ako zdroj ekonomickej 62

a sociálnej prosperity

3.2 Kultúrny sektor ako súčasť kreatívneho priemyslu 65

3.2.1 Kultúrny a kreatívny priemysel v globálnom kontexte 68

3.2.2 Scénické umenie ako súčasť kultúrneho 73

a kreatívneho priemyslu

3.2.3 Kultúrny a kreatívny priemysel v SR 75

3.3 Sociálny aspekt kreatívneho priemyslu 77

3.3.1 Kultúrna participácia v EÚ a v SR 80

3.3.2 Návštevnosť divadiel a jej bariéry 83

 

ZÁVER 91

LITERATÚRA 94

PRÍLOHY 96

Úryvok z knihy

Slovensko prekonalo v dvadsiatom storočí viacero spoločenských a politických zmien, ktoré mali vždy silné prepojenie na kultúrny a umelecký prejav v krajine. V povojnových rokoch, napriek prvotnému víťazstvu Demokratickej strany v parlamentných voľbách v roku 1946, postupne naberal na intenzite vplyv komunistickej ideológie, ktorý sa naplno presadil vo februári 1948, keď Komunistická strana Československa prevzala moc v rámci februárového prevratu nazvaného aj „víťazstvo československého pracujúceho ľudu“. Ten predstavoval významný medzník v histórii krajiny, ako aj v umeleckom prejave.

Späť na všetky publikácie
A
A
A
.