Publikácie Divadelného ústavu

Slovenské divadlo v číslach

Martina Čierna

Publication detail

Publisher
Divadelný ústav, Bratislava
Edition
Základné publikácie
Year of publication
2017
Number of pages
112
Size
150 x 210 mm, brožovaná väzba
Language
SK
ISBN
978-80-8190-020-4
Price
Akcia 5,00

Publikácia Slovenské divadlo v číslach je komplexný sumár minulej a súčasnej situácie profesionálnej divadelnej scény na Slovensku a možno ju vnímať ako identifikovanú „matriku“ slovenského divadla. Poslúži ako východisko pri dôslednom skúmaní divadelnej problematiky a následných štatistických analýzach. Keďže slovenské divadlo transformovala autorka do faktov, údajov a čísel, jej práca bude nezastupiteľným prameňom pri ďalšom výskume, reflexii a analýze slovenského profesionálneho divadla. Autorka spracúva dostupné štatistické dáta o slovenských divadlách. Stručne opisuje a štatistickými metódami mapuje situáciu v sieti slovenských profesionálnych divadiel od roku 1948 až po rok 2014. V poslednej kapitole sa zameriava na sociálny a ekonomický rozmer scénického umenia v národnom ale aj nadnárodnom či európskom meradle. Tu sa autorka snaží argumentovať v prospech dôležitosti podpory kultúrneho priemyslu z verejných zdrojov, pričom používa ekonomické aj sociálne argumenty, zároveň zdôrazňuje potrebu scénického umenia z hľadiska participácie občanov na občianskej spoločnosti, čo je veľmi aktuálna téma najmä v európskom diskurze. Originálna je myšlienka spojenia politickej participácie – angažovanosti sa na komunitnej úrovni a scénického umenia. "Je kultúra len požierač peňazí daňových poplatníkov?" Prínos investícií do umenia a kultúry Podľa výskumu Centre for Economics and Business Research (CEBR) ... posledné údaje a výskumy v tejto oblasti, naopak dokazujú, že kultúra a kreatívny priemysel sú neodškriepiteľným a silným pilierom globálnej ekonomiky. (úryvok z knihy)

Book excerpt

Slovensko prekonalo v dvadsiatom storočí viacero spoločenských a politických zmien, ktoré mali vždy silné prepojenie na kultúrny a umelecký prejav v krajine. V povojnových rokoch, napriek prvotnému víťazstvu Demokratickej strany v parlamentných voľbách v roku 1946, postupne naberal na intenzite vplyv komunistickej ideológie, ktorý sa naplno presadil vo februári 1948, keď Komunistická strana Československa prevzala moc v rámci februárového prevratu nazvaného aj „víťazstvo československého pracujúceho ľudu“. Ten predstavoval významný medzník v histórii krajiny, ako aj v umeleckom prejave.

Back to all publications
A
A
A
.