Základné publikácie

Základné publikácie

decorative shape
Divadlá na Slovensku v sezóne 2011/2012 (Slovak Theatrical Season)

Divadlá na Slovensku v sezóne 2011/2012 (Slovak Theatrical Season)

Základná faktografická publikácia – divadelná ročenka – dokumentuje činnosť divadiel a j

decorative shape
Malý divadelný kalendár 2015

Malý divadelný kalendár 2015

Interný katalóg Divadelného ústavu prináša každý rok jubileá divadelných umelcov, výroč

decorative shape
Malý divadelný kalendár 2014

Malý divadelný kalendár 2014

Malý divadelný kalendár zachytáva dôležité udalosti a jubileá, ktoré očakávame v divadeln

decorative shape
Divadlá na Slovensku sezóna 1963/1964

Divadlá na Slovensku sezóna 1963/1964

Retrográdnou ročenkou Divadlá na Slovensku. Sezóna 1963 – 1964 završuje Divadelný ústav prv

decorative shape
Divadlá na Slovensku v sezóne 2010/2011

Divadlá na Slovensku v sezóne 2010/2011

Základná faktografická publikácia – divadelná ročenka – dokumentuje činnosť divadiel a j

decorative shape
Malý divadelný kalendár 2013

Malý divadelný kalendár 2013

Interný katalóg Divadelného ústavu prináša každý rok jubileá divadelných umelcov, výroč

decorative shape
Divadlá na Slovensku v sezóne 2009/2010

Divadlá na Slovensku v sezóne 2009/2010

Divadelné ročenky dokumentujú činnosť divadiel a tvorcov v danej sezóne podľa databázy a dok

decorative shape
Malý divadelný kalendár 2012

Malý divadelný kalendár 2012

Interný katalóg Vychádza každý rok.

A
A
A
.