REDAKCIA

Šéfredaktorka

Martina Mašlárová

Martina Mašlárová
martina.maslarova@theatre.sk

Absolventka a v súčasnosti doktorandka Katedry divadelných štúdií na VŠMU. Absolvovala jednosemestrálny pobyt na Lietuvos teatro ir muzikos akademija v litovskom Vilniuse. Od začiatku štúdia sa kontinuálne venuje divadelnej kritike, publikuje reflexie v slovenských aj zahraničných časopisoch, denníkoch a vo festivalových denníkoch. Za diplomovú prácu o divadelnej kritike na Slovensku po roku 1989 získala cenu rektora VŠMU. Okrem práce redaktorky kød-u sa tiež venuje redakčnej práci v rámci webzinu mloki.sk a ďalším aktivitám O. Z. MLOKi. Na VŠMU vedie školský časopis Reflektor. Ako členka Slovenského centra AICT spolupracuje s projektom Monitoring divadiel a prispieva do rozhlasovej relácie Divadelný zápisník. Ako členka dramaturgickej rady, porotkyňa či kurátorka spolupracovala s festivalmi Nová dráma/New Drama, Dotyky a spojenia, Divadelná Nitra. Od roku 2010 sa venuje aj neprofesionálnemu divadlu ako porotkyňa postupových súťaží. Príležitostne prekladá z/do francúzštiny a angličtiny.

 

Odborná redaktorka

Barbora Forkovičová

bf
barbora.forkovicova@theatre.sk

Vyštudovala teóriu a kritiku divadelného umenia na VŠMU v Bratislave (bakalársky stupeň) a DAMU v Prahe (magisterský stupeň). Počas štúdia absolvovala výmenný pobyt na Akadémii pre divadlo, rozhlas, film a televíziu v Ľubľane. Venuje sa najmä divadelnej kritike a svoje recenzie v minulosti publikovala na platformách mloki.sk, Taneční aktuality či Cirqueon. Spolupracovala aj na tvorbe niekoľkých festivalových denníkov, predovšetkým na festivaloch Divadelní Flora Olomouc a Dotyky a spojenia.

 

A
A
A
.