REDAKCIA

Šéfredaktorka

Diana Pavlačková

Pavlackova

diana.pavlackova@theatre.sk

Absolvovala doktorandské štúdium na Katedre divadelných štúdií DF VŠMU. Počas štúdia absolvovala výmenný pobyt na Akadémii pre divadlo, rozhlas, film a televíziu v Ľubľane. Je členkou kultúrneho spolku MLOKi a bývalou redaktorkou internetového časopisu mloki.sk. Počas doktorandského štúdia pedagogicky spoluviedla Ateliér tvorby divadelného periodika ‒ časopis Reflektor. Venuje sa reflexii divadelného umenia a príležitostne aj súčasného tanca. Zúčastňuje sa festivalov ako členka redakcií festivalových denníkov (napr. Divadelní Flora, Bábkarská Bystrica, Scénická žatva a od r. 2021 je šéfredaktorkou Festivalového žurnálu Dotyky a spojenia). V rokoch 2019 až 2021 pracovala v Divadelnom ústave v Centre výskumu divadla.

Odborná redaktorka

Barbora Forkovičová

bf
barbora.forkovicova@theatre.sk

Vyštudovala teóriu a kritiku divadelného umenia na VŠMU v Bratislave (bakalársky stupeň) a DAMU v Prahe (magisterský stupeň). Počas štúdia absolvovala výmenný pobyt na Akadémii pre divadlo, rozhlas, film a televíziu v Ľubľane. Venuje sa najmä divadelnej kritike a svoje recenzie v minulosti publikovala na platformách mloki.sk, Taneční aktuality či Cirqueon. Spolupracovala aj na tvorbe niekoľkých festivalových denníkov, predovšetkým na festivaloch Divadelní Flora Olomouc a Dotyky a spojenia.

 

A
A
A
.