PREDPLATNÉ A DISTRIBÚCIA

 

Časopis kød – konkrétne o divadle vychádza desaťkrát ročne (9 čísel + 1 rozšírené júnové letné číslo) a ponúka komplexný pohľad na divadlo a aktuálne informácie o divadle na Slovensku a vo svete.

PREDPLATNÉ a OBJEDNÁVKY 

Pre mimoriadnu pandemickú situáciu rozširujeme objednávkové možnosti! Okrem ročného predplatného prinášame aj možnosť polročného predplatného a jednorázových objednávok.

Vyplňte objednávkový formulár, zaplaťte a náš časopis príde za vami:

 

 

FORMULÁR PRE OBJEDNÁVKU NÁJDETE AJ TU: 

OBJEDNÁVKA 

 

V prípade otázok kontaktujte: Tatiana Danišová, prospero@theatre.sk, + 421 (0)2/204 87 888

 

Objednávky do zahraničia vybavuje Slovenská pošta, a.s., Stredisko predplatného tlače, Uzbecká 4, P. O. Box 164, 820 14 Bratislava, e-mail: predplatne@slposta.sk

 

DISTRIBÚCIA

Kontaktujte nás: Tatiana Danišová, prospero@theatre.sk, + 421 (0)2/204 87 888

A
A
A
.