O ČASOPISE KØD

kod logo

Mesačník kød – konkrétne o divadle vychádza od roku 2007 ako jediný mesačník o profesionálnom divadle na Slovensku, ktorý sa venuje kritike, reflexii, trendom, histórii i teórii divadla. Vo svojich rubrikách prináša recenzie na najnovšie inscenácie a divadelné publikácie, rozsiahle rozhovory s profilovými osobnosťami (nielen) slovenského divadla, ako aj informácie o aktuálnom dianí v kultúrnej politike.

V časopise kød čitatelia nájdu aj obsah, ktorý sa venuje zahraničnej divadelnej scéne. Približujú ju najmä reportáže z divadelných festivalov z celého sveta. Okrem toho obsahuje pohľady na čerstvé tendencie v divadelnom umení u nás, ale aj tie, ktoré momentálne ohýbajú dosky mimo Slovenska. Čitateľom ich prinášajú slovenské i zahraničné štúdie, eseje, glosy či ankety. Nemenej dôležité sú aj tematické rozhovory, spomienky na kľúčové osobnosti nášho divadla alebo horúce tipy na udalosti, ktoré by ste nemali zmeškať.

Našimi autormi sú najmä renomovaní slovenskí a zahraniční divadelní kritici, teoretici, historici a praktici. Keďže sa ale divadlo čoraz intenzívnejšie spája s inými umeleckými médiami, reaguje na spoločenské aj politické dianie, snažíme sa nazerať naň z rôznych uhlov pohľadu. Nielen okom divadelníkov, ale aj prostredníctvom spektra osobností umeleckého a verejného života.

Kľúčový dnes nie je len obsah. Moderná grafika, množstvo fotografií a tiež špeciálny divadelný komiks sú ďalšie lákadlá, ktoré vysvetľujú, prečo by ste po kød-e mali siahnuť aj vy. Predplaťte si ho teraz! (link na predplatné) Alebo vyskúšajte náš e-kød. Nová služba od septembra 2018 sprístupňuje na čítanie elektronické čísla časopisu staršie ako tri mesiace.


NAŠE RUBRIKY

 

ø na margo 
Vybraná osobnosť kultúrneho alebo spoločenského života sa zamýšľa nad konkrétnym spoločenským či umeleckým javom, ktorý spravidla tvorí tematický kľúč k obsahu celého čísla.

ø rozhovor
Interview s vybranou osobnosťou slovenského alebo zahraničného divadla o tvorbe, názoroch na umenie, ale aj pohľadoch na situáciu a aktuálne dianie v spoločnosti.

ø recenzie
Obšírne recenzie, ktoré reflektujú inscenácie štátnych, samosprávnych, mestských divadiel aj štátom nezriaďovaných divadiel na Slovensku.

ø festivaly
Reportáže z festivalov na Slovensku aj z prehliadok zahraničnej divadelnej scény.

ø teória/história/kritika
Priestor pre pôvodné i prekladové teoretické štúdie o divadelnom umení zamerané na rôzne témy – terminológiu, estetické premeny, nové divadelné trendy či historické súvislosti.

ø zahraničie
Recenzie inscenácií slovenských tvorcov v zahraničí. Články o aktuálnom dianí na javiskách zahraničných divadiel, historicky významných divadelných fenoménoch v krajinách celého sveta alebo špecifických funkciách divadelnej scény mimo Slovenska.

ø extra

Rôznorodý obsah zameriavajúci sa na reflexie divadelného života a informácie o dôležitých udalostiach v divadelnom umení u nás i v zahraničí.

ø 8 otázok ø...

Kratší tematický rozhovor na aktuálnu tému so zainteresovanými odborníkmi, umelcami a teoretikmi.

ø 2x2
Štyri názory na jednu pálčivú otázku, ktorá reaguje na aktuálne problémy kultúry na Slovensku.

ø in memoriam 
Spomienky na tých, ktorí zanechali výraznú stopu na mape slovenského či svetového divadla.

ø krátko kriticky 
Krátke a výstižné recenzie aktuálnych premiér v slovenských divadlách.

ø knižná recenzia/knižná ukážka
Recenzie odborných a populárno-náučných kníh s divadelnou tematikou alebo úryvky z najzaujímavejších slovenských i zahraničných publikácií a divadelných hier.

ø kaleidoskop a tipy redakcie 
Zhrnutie najdôležitejších divadelných udalostí predchádzajúceho mesiaca a tri dôležité tipy na ďalší mesiac.

ø z tvorby
Stručný príspevok o procese tvorby aktuálnej inscenácie priamo od člena tvorivého tímu.

ø glosa
Glosovanie významnej divadelnej či kultúrnej udalosti či „anti-udalosti“.

ø v éteri
Divadelný program v rádiách a na televíznych obrazovkách.

ø ja a divadlo
Pravidelná anketa, v ktorej traja oslovení tvorcovia z kultúrnej oblasti prezradia niečo o vlastných inšpiráciách, snoch a plánoch.

ø plus mínus
Pozitívne alebo negatívne postrehy, názory či zistenia z oblasti divadla a kultúry.

A
A
A
.