Bienále divadelnej fotografie 2022

Slávnostné vyhlásenie víťazov 5. ročníka súťaže Bienále divadelnej fotografie sa uskutočnilo 18. októbra 2022 vo Dvorane Ministerstva kultúry Slovenskej republiky počas vernisáže výstavy Bienále divadelnej fotografie.

Bienále

 

Bienále divadelnej fotografie organizuje a vyhlasuje Divadelný ústav od roku 2010. Pre pandémiu sa jeden ročník neuskutočnil a v tom aktuálnom boli preto akceptované fotografie od divadelnej sezóny 2018/2019. Bienále je otvorené všetkým profesionálnym fotografkám a fotografom pôsobiacim na Slovensku, ktorí vo svojej tvorbe reflektujú slovenské divadlo vo všetkých jeho podobách a formách. Špeciálnu sekciu tvorí študentská divadelná fotografia, realizovaná v spolupráci s Katedrou fotografie a nových médií Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Určená je pre študentky a študentov konzervatórií, stredných odborných a vysokých škôl.

Tento rok mohli fotografky a fotografi prihlasovať svoje práce v sekciách:

 • divadelný portrét,
 • dokumentárna séria,
 • divadelná inscenácia.

Hodnotiaca komisia následne vybrala fotografie pre výstavu a určila víťazov.

„Každý ročník bienále prináša kvalitné obrazové svedectvo divadelných sezón, no zároveň je to aj svojbytný výtvarný artefakt, ktorý komunikuje aj iné než dokumentárne hodnoty. Divadelná fotografia sa tak dostáva na zaujímavé umelecké pomedzie a osobne som rada, že naše bienále sa teší záujmu fotografov a možno u niektorých prehĺbilo vzťah k divadlu. Vďaka patrí aj Katedre fotografie a nových médií VŠVU, ktorá je naším partnerom od pilotného ročníka a ktorá u študentov fotografie rozvíja aj vzťah k scénickým umeniam,“ uviedla Vladislava Fekete, riaditeľka Divadelného ústavu.

Udeľovali sa ceny Grand Prix, 2. a 3. miesto, Študentská cena.

 • Hlavnú cenu pre profesionálnych fotografov Grand Prix Bienále divadelnej fotografie 2022 získal Robert Tappert za dokumentárnu sériu fotografií s názvom Divadlo.
 • 2. miesto hodnotiaca komisia udelila Vlastimilovi Slávikovi za sériu fotografií z inscenácie Banícke vdovy (Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, 2022).
 • 3. miesto získal Igor Stančík za sériu fotografií z inscenácie Máj  (Divadlo LUDUS, Bratislava, 2022).
 • Najlepšie fotografie študentov súťažili o Študentskú cenu Bienále divadelnej fotografie 2022. Cenu získala Barbora Podola za sériu fotografií z inscenácie Rosemary (Divadlo LAB, Bratislava, 2022).

bienále

Vernisáž výstavy spojená so slávnostným vyhlásením laureátov cien Bienále divadelnej fotografie 2022 sa uskutočnila 18. októbra 2022 o 17.00 hod. vo Dvorane Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Pozrieť si ju môžete do 20. novembra 2022. Výstavu kurátorsky pripravila Michaela Hučko Pašteková: „Aktuálny ročník bienále ukázal, že slovenská divadelná fotografia dávno nie je len nástrojom pre archiváciu divadelných inscenácií, ale je sebavedomým žánrom so svojbytným umeleckým jazykom. Dôkazom toho je aj séria Divadlo od Roberta Tapperta, ocenená Grand Prix, v ktorej sa autor cez divadelné motívy a kompozície vyhľadávané mimo javiska pohráva s napätím medzi ilúziou a skutočnosťou. Divadelné princípy tak aplikuje priamo do média fotografie a vytvára mnohovrstevnaté obrazy, ktoré majú vysokú výtvarnú kvalitu, ale vzrušujú aj v rovine obsahu.“

Hodnotiaca komisia Bienále divadelnej fotografie 2022

 • Viktor Kronbauer, fotograf, víťaz Českej divadelnej fotografie
 • Mgr. Michaela Hučko Pašteková, PhD., teoretička fotografie a estetička
 • Mgr. art. Ľuboš Kotlár, fotograf, odborný asistent Katedry fotografie a nových médií, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava
 • Mgr. Alžbeta Vakulová, teatrologička a dokumentátorka Centra divadelnej dokumentácie, Divadelný ústav, Bratislava
 • Mgr. art. Vladislava Fekete, ArtD., riaditeľka Divadelného ústavu

Ďakujeme za podporu Cewe, St. Nicolaus a Budiš.

 

MK SR   Divadelný ústav je štátnou príspevkovou organizáciou zriadenou Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky.  

Bienále divadelnej fotografie - archív

A
A
A
.