Bienále divadelnej fotografie 2014

Grand Prix Bienále divadelnej fotografie 2014 získal Milo Fabian za sériu fotografií z predstavenia zoskupenia Med a prach Domov, Eros, VieraŠpeciálnu cenu pre divadlo za dôraz na fotografickú prezentáciu svojich inscenácií si prevzalo Divadlo Štúdio tanca Banská Bystrica. Študentskú cenu Bienále divadelnej fotografie 2014 získala študentka katedry Fotografie a nových médií Vysokej školy výtvarných umení Tereza Kopecká.

Odborná porota v zložení: Jana Hojstričová / fotografka a vedúca Katedry fotografie a nových médií Vysokej školy výtvarných umení ; Tom Ciller / scénograf; Laco Kraus / kameraman; Maja Hriešik / divadelná režisérka; Vladislava Fekete / riaditeľka Divadelného ústavu Bratislava vybrala víťazov v troch kategóriách:

  • Grand Prix Bienále divadelnej fotografie 2014 – Milo Fabian za súbor fotografií z inscenácie Domov, Eros, Viera zoskupenia Med a prach
  • Špeciálna cena pre divadlo za súbor fotografií, ktoré sú najreprezentatívnejšie z hľadiska dokumentácie – Divadlo Štúdio tanca banská Bystrica 

    za súbor fotografií Jakuba Čajku z inscenácie Zuzany Ďuricovej Hájkovej Lososy,
  • Študentská cena Bienále divadelnej fotografie 2014 – Tereza Kopecká 

    za súbor fotografií z inscenácie Veselosti minulosti Divadla Štúdio tanca Banská Bystrica

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže Bienále divadelnej fotografie 2014 a vernisáž víťazných fotografií sa uskutočnili v utorok 7. októbra 2014 v Dvorane Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Do druhého ročníka súťaže Divadelného ústavu Bratislava Bienále divadelnej fotografie 2014 sa so svojimi fotografickými kolekciami divadelných inscenácií prihlásilo takmer 20 profesionálnych fotografov, divadiel a študentov.

Bienále divadelnej fotografie - archív

A
A
A
.