Bienále divadelnej fotografie 2016

Do tretieho ročníka súťaže Bienále divadelnej fotografie sa so svojimi fotografickými kolekciami divadelných inscenácií prihlásilo 14 profesionálnych fotografov, divadiel a študentov. Grand Prix za rok 2016 získal Robert Tappert.

O víťazovi Bienále divadelnej fotografie rozhodla odborná porota v zložení: prof. Ján Ďuriš, ArtD. / vedúci Ateliéru kameramanskej tvorby a fotografie FTF VŠMU; Mgr. art. Dominika Horáková, ArtD. / odborná asistentka, Katedra fotografie a nových médií VŠVU Bratislava; Mgr. art. Dalibor Krupka / fotograf; doc. Mgr. art. Ján Kocman / prodekan pre zahraničnú činnosť DF VŠMU Bratislava; Mgr. art. Vladislava Fekete, ArtD. / riaditeľka Divadelného ústavu v Bratislave.

Grand Prix Bienále divadelnej fotografie 2016 za najlepšiu sériu fotografií z divadelnej inscenácie získal Robert Tappert za súbor fotografií z produkcie Divadla Astorka Korzo ´90 Hanoch Levin: Život je taký. Dve ďalšie ceny  Špeciálnu cenu pre divadlo za súbor fotografií, ktoré sú najreprezentatívnejšie z hľadiska dokumentácie a Študentskú cenu Bienále divadelnej fotografie 2016 sa odborná porota rozhodla neudeliť.

Vernisáž výstavy Bienále divadelnej fotografie spojená so slávnostným vyhlásením laureátov cien sa uskutočnila  8. novembra 2016 o 17.00 hod.vo vestibule Činohry v novej budove SND. Najlepšie fotografické kolekcie inscenácií uplynulých dvoch divadelných sezón môžete vidieť do 2. januára 2017. Fotograf ocenený Grand Prix získa vecný dar od firmy COPEX a možnosť uskutočnenia samostatnej výstavy v organizácii Divadelného ústavu.

Výstavu pripravila Viera Burešová, koordinátorka Bienále a manažérka pre výstavnícku činnosť Divadelného ústavu. Grafický vizuál Bienále divadelnej fotografie 2016 navrhol a realizoval David Kalata.

Robert Tappert sa narodil v Humennom. Študoval divadelnú réžiu na VŠMU v Bratislave a DAMU v Prahe. Počas školy sa rozhodol venovať fotografii a v súčasnosti študuje na Inštitúte tvorivej fotografie v Opave. Pôsobil ako fotograf Slovenskej tlačovej agentúry SITA v Bratislave a ako divadelný fotograf. Vo voľnej tvorbe sa venuje najmä subjektívnemu dokumentu a portrétu. V roku 2015 sa stal absolútnym víťazom štvrtého ročníka súťaže Slovak Press Photo.

 

Bienále divadelnej fotografie - archív

A
A
A
.