Bienále divadelnej fotografie 2018

Slávnostné vyhlásenie víťazov 4. ročníka súťaže Bienále divadelnej fotografie sa uskutočnilo 5. septembra 2018 vo Dvorane Ministerstva kultúry Slovenskej republiky počas vernisáže výstavy Súčasná slovenská a česká divadelná fotografia, ktorú pri príležitosti osláv dejinných udalostí medzi Slovenskou republikou a Českou republikou pripravil Divadelný ústav Bratislava v spolupráci s českou partnerskou inštitúciou Inštitútom umenia – Divadelným ústavom v Prahe.

Bienále divadelnej fotografie vyhlasuje Divadelný ústav už od roku 2010. Jeho cieľom je predstaviť verejnosti divadelnú fotografiu ako svojbytný umelecký druh, zvýšiť o nej všeobecné povedomie a súčasne prezentáciou fotografických diel a ich autorov vytvoriť prostredie na odbornú konfrontáciu. Študentská sekcia, ktorá vzniká v spolupráci s Katedrou fotografie a nových médií Vysokej školy výtvarných umení, vytvára predpoklad na významné formovanie tohto segmentu divadelnej dokumentácie do budúcna. Výstava fotografií, ktorá Bienále sprevádza, vytvára prehľadné vizuálne svedectvo o divadelnej produkcii na Slovensku.

Ceny sa udeľovali v dvoch kategóriách. Hlavnú cenu pre profesionálnych fotografov Grand Prix Bienále divadelnej fotografie získal Ľuboš Kotlár za sériu fotografií z inscenácie Strachopudi (Divadlo Petra Mankoveckého, 2018). Čestné uznanie sa porota rozhodla udeliť Jozefovi Barinkovi za sériu fotografií z inscenácie Kabaret Normalizácia alebo Modlitba pre Martu (Činohra Slovenského národného divadla, 2017). Najlepšie fotografie študentov súťažili o Študentskú cenu Bienále divadelnej fotografie. Cenu získal Radovan Dranga za sériu fotografií z inscenácie Artaudia /Autopsy (Činohra Slovenského národného divadla, 2018).

Vernisáž výstavy Súčasná slovenská a česká divadelná fotografia spojená so slávnostným vyhlásením laureátov cien Bienále divadelnej fotografie 2018 sa uskutočnila 5. septembra 2018 o 16.30 hod. vo Dvorane Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Výstavu pripravila Viera Burešová. Pozrieť si ju môžete do 30. septembra 2018.

Bienále divadelnej fotografie - archív

A
A
A
.