Publikácie Divadelného ústavu

Novinky:

teátermacher

Miroslav Dacho

TEÁTERMACHER

nova drama dvadsat rokov

FESTIVAL NOVÁ DRÁMA/NEW DRAMA. METAFORA SVETA. DVADSAŤ ROKOV

Stoppard Tom Hry

Tom Stoppard: HRY

Blazni a specialisti

Wole Soyinka

BLÁZNI A ŠPECIALISTI

turecka drama

Elif Ongan Tekçe; Ali Cüneyd Kılcıoğlu; Ahmet Sami Özbudak;

TURECKÁ DRÁMA

Slovenské divadlo

Teatrologické publikácie o slovenskom divadle patria k základným umenovedným prácam v oblasti slovenského divadla. Diela popredných teoretikov, ale i tvorivých umelcov mapujú slovenskú divadelnú históriu aj súčasnosť.

Základné publikácie

Základné publikácie

Slovenská dráma
Slovenská dráma v preklade
Osobnosti
Teória v pohybe
Svetové divadlo
Svetová dráma – antológie
Nová dráma/New Drama
Vreckovky
DVD
katalógy
brožúrky
Rozhovory
Prítomnosť divadelnej minulosti
Golden Collection
Edukácia – divadlo – umenie
THEATRUM VITAE
A
A
A
.