20 rokov Štúdia 12

Štúdio 12 už od začiatku svojej existencie nesie pečať genia loci, miesta, v ktorom sa vždy tvorilo – v rámci rozhlasu, nahrávacieho štúdia, filmového ateliéru či hudobného klubu. Vzniklo v decembri  v roku 2001 z iniciatívy Divadelného ústavu ako priestor, ktorý sa zameriava na novú drámu, skupiny na periférii, nezávislých tvorcov a zároveň umožňuje tvoriť mladým divadelníčkam a divadelníkom, ale aj etablovaným umelkyniam a umelcom, ktorí sa radi vracajú na miesto, kde zhmotňovali svoje prvé umelecké predstavy a sny.  Počas dvadsaťročnej existencie prešlo priestorom niekoľko desiatok tvorcov, ktorí v ňom realizovali divákmi aj kritikou oceňované inscenácie. Pre mnohých to bolo miesto, kde v rámci vysokej školy alebo tesne po nej začínali samostatne tvoriť a kde si mohli prakticky overovať svoje poznatky zo školy, ale aj experimentovať a realizovať odvážnejšie nápady. 

Výstava prináša archívne fotografie z najpamätnejších inscenácií uvedených v Štúdiu 12 a súčasne viacerých tvorcov, ktorí priestor poznačili, zmenili a teraz sa doň opäť vracajú. 

Autori výstavy Anna Šoltýsová, Marek Godovič
Grafické riešenie Michaela Bekešová, Zuzana Hudáková
Divadelný ústav Bratislava © 2021

 

A
A
A
.