Vreckovky

decorative shape
KOMÚNA

Thomas Vinterberg, Mogens Rukov

KOMÚNA

Najnovšia publikácia v edícii Vreckovky je posledná divadelná hra autorskej dvojice Vinterberg

decorative shape
TRI ZIMY

Tena Štivičić

TRI ZIMY

Rodinnú ságu V slovenčine Tri zimy vydáva Divadelný ústav vo svojej edícii Vreckovky v prekl

decorative shape
SME AKO TÍ, PRED KTORÝMI NÁS RODIČIA VAROVALI

Tanja Šljivar

SME AKO TÍ, PRED KTORÝMI NÁS RODIČIA VAROVALI

Hra Sme ako tí, pred ktorými nás rodičia varovali je plná neobyčajných obrazov – prevažne

decorative shape
KOMÉTA

Justine del Corte

KOMÉTA

Divadelná hra Kométa (Der Komet) úspešnej dramatičky, herečky a režisérky, Justine del Corte

decorative shape
ČERVENÝ VLK

Kari Hotakainen

ČERVENÝ VLK

Kari Hotakainen patrí k najvýznamnejším a najpopulárnejším fínskym spisovateľom. Venuje sa

decorative shape
PSÍ HROB

Letizia Russo

PSÍ HROB

Letizia Russo je uznávaná dramatička a talianska prekladateľka. Z angličtiny preložila, okrem

A
A
A
.