Slovenská dráma v preklade

decorative shape
SÚČASNÁ SLOVENSKÁ DRÁMA

Viliam Klimáček, Zuzana Uličianska, Dodo Gombár

SÚČASNÁ SLOVENSKÁ DRÁMA

Dodo Gombár Euroroom Viliam Klimáček Le jour où Gagarine est mort Zuzana Uličianska Tagebuc

decorative shape
ODES OU FARCES? L'UE VUE PAR LE THÉÂTRE

ODES OU FARCES? L'UE VUE PAR LE THÉÂTRE

Dodo Gombár Euroroom Viliam Klimáček Le jour où Gagarine est mort (Deux utopies avec interréal

decorative shape
LE THÉÂTRE SLOVAQUE EN FRANÇAIS / SLOVENSKÁ DRÁMA VO FRANCÚZSKOM JAZYKU

LE THÉÂTRE SLOVAQUE EN FRANÇAIS / SLOVENSKÁ DRÁMA VO FRANCÚZSKOM JAZYKU

Výber slovenských hier preložených do francúzskeho jazyka predstaví frankofónnej oblasti diel

decorative shape
VISEGRAD DRAMA III. THE SIXTIES

VISEGRAD DRAMA III. THE SIXTIES

Josef Topol (Konec masopustu), Leopolda Lahola (Škvrny na slnku), István Örkény (Tótovci) a Sł

decorative shape
USCHNI LÁSKA MOJA. OSEM SLOVENSKÝCH HIER

USCHNI LÁSKA MOJA. OSEM SLOVENSKÝCH HIER

Pre ruskú jazykovú oblasť pripravil Divadelný ústav v spolupráci s vydavateľstvom Baltijskie

decorative shape
DURCHBROCHENE LINIEN. ZEITGENÖSSISCHES THEATER IN DER SLOWAKEI

DURCHBROCHENE LINIEN. ZEITGENÖSSISCHES THEATER IN DER SLOWAKEI

Čitateľom z nemeckého prostredia prináša publikácia obraz o súčasnej slovenskej dráme z rô

decorative shape
SLOWAKISCHE GEGENWARTSSTÜCKE

SLOWAKISCHE GEGENWARTSSTÜCKE

Čitateľom rozsiahlej po nemecky hovoriacej oblasti ponúka Divadelný ústav možnosť spoznať di

A
A
A
.