Publikácie Divadelného ústavu

SLOVAK DRAMA IN TRANSLATION

Detail publikácie

Vydavateľ
Divadelný ústav, Bratislava
Edícia
Slovenská dráma v preklade
Rok vydania
2010
Rozmer
online vydanie
Jazyk
ENG/NEM/FR/CZ/POL/RUS/Arabský/Estónsky/MAĎ

introduction | Slovak Drama in Translation (theatre.sk)

 

The web platform Slovak Drama in Translation launched by the Theatre Institute in 2013 presents the work of contemporary Slovak playwrights translated to various languages (English, French, German, Russian, Czech, etc.). It contains the plays and short biographies of various authors, from the oldest (Ján Solovič, Osvald Zahradník), the middle generation (Viliam Klimáček, Eva Maliti- Fraňová, Anna Grusková, Silvester Lavrík, Iveta Horváthová...), to their younger colleagues, but already established authors (Roman Olekšák, Jakub Nvota, Peter Pavlac, Peter Scherhaufer, Michaela Zakuťanská...).

 

Reprezentatívny a v mnohom unikátny výber hier súčasných slovenských dramatických autorov v preklade do cudzích jazykov. Heslá dopĺňa profil každého dramatika, fotografia a súpis inscenovaných diel.

 

 

Späť na všetky publikácie
A
A
A
.