Publikácie Divadelného ústavu

SLOVAK DRAMA IN TRANSLATION

Publication detail

Publisher
Divadelný ústav, Bratislava
Edition
Slovenská dráma v preklade
Year of publication
2010
Size
online vydanie
Language
ENG/NEM/FR/CZ/POL/RUS/Arabský/Estónsky/MAĎ

introduction | Slovak Drama in Translation (theatre.sk)

 

The web platform Slovak Drama in Translation launched by the Theatre Institute in 2013 presents the work of contemporary Slovak playwrights translated to various languages (English, French, German, Russian, Czech, etc.). It contains the plays and short biographies of various authors, from the oldest (Ján Solovič, Osvald Zahradník), the middle generation (Viliam Klimáček, Eva Maliti- Fraňová, Anna Grusková, Silvester Lavrík, Iveta Horváthová...), to their younger colleagues, but already established authors (Roman Olekšák, Jakub Nvota, Peter Pavlac, Peter Scherhaufer, Michaela Zakuťanská...).

 

Reprezentatívny a v mnohom unikátny výber hier súčasných slovenských dramatických autorov v preklade do cudzích jazykov. Heslá dopĺňa profil každého dramatika, fotografia a súpis inscenovaných diel.

 

 

Back to all publications
A
A
A
.