Publikácie Divadelného ústavu

KATALÓG SÚČASNÝCH SLOVENSKÝCH DRAMATIKOV / THE CATALOGUE OF CONTEMPORARY SLOVAK DRAMATISTS / CATALOQUE DES AUTEURS DRAMATIQUES CONTEMPORAINS SLOVAQUES: KATALOG DER ZEITGENÖSSISCHEN SLOWAKISCHEN DRAMATIKER

Detail publikácie

Vydavateľ
Divadelný ústav, Bratislava
Edícia
Slovenská dráma v preklade
Rok vydania
2006
Počet strán
261
Rozmer
160 x 230 mm, brožovaná väzba
Jazyk
SK/ENG/FR/NEM
ISBN
80-88987-73-3
Cena
vypredané

Reprezentatívny štvorjazyčný katalóg je venovaný súčasnej slovenskej dráme a ponúka slovenskému, ale predovšetkým zahraničnému čitateľovi možnosť oboznámiť sa s predstaviteľmi súčasnej slovenskej drámy.

Obsahuje odbornú štúdiu o vývinových tendenciách, smeroch a stave súčasnej slovenskej drámy a abecedne zoradené portréty tridsiatich troch vybraných slovenských dramatikov. Heslá dopĺňa kontakt na dramatika a jeho fotografia od umeleckého fotografa Ctibora Bachratého.

Katalóg v slovenčine, angličtine, francúzštine a nemčine vznikol v rámci medzinárodnej spolupráce medzi Divadelným ústavom a Európskou dielňou prekladu, v programe OPEN medzinárodného projektu Európska dielňa prekladu, s podporou Európskej únie a programu Kultúra 2000.

Editorka Juliana Beňová.

Späť na všetky publikácie
A
A
A
.