Publikácie Divadelného ústavu

Katalóg súčasných slovenských dramatikov / The Catalogue of Contemporary Slovak Dramatists / Catalogue des auteurs dramatiques contemporains Slovaques: Katalog der zeitgenössischen slowakischen Dramatiker

Publication detail

Publisher
Divadelný ústav, Bratislava
Edition
Slovenská dráma v preklade
Year of publication
2006
Number of pages
261
Size
160 x 230 mm, brožovaná väzba
Language
SK/ENG/FR/NEM
ISBN
80-88987-73-3
Price
vypredané

Reprezentatívny štvorjazyčný katalóg je venovaný súčasnej slovenskej dráme a ponúka slovenskému, ale predovšetkým zahraničnému čitateľovi možnosť oboznámiť sa s predstaviteľmi súčasnej slovenskej drámy. Obsahuje odbornú štúdiu o vývinových tendenciách, smeroch a stave súčasnej slovenskej drámy a abecedne zoradené portréty tridsiatich troch vybraných slovenských dramatikov. Heslá dopĺňa kontakt na dramatika a jeho fotografia od umeleckého fotografa Ctibora Bachratého. Katalóg v slovenčine, angličtine, francúzštine a nemčine vznikol v rámci medzinárodnej spolupráce medzi Divadelným ústavom a Európskou dielňou prekladu, v programe OPEN medzinárodného projektu Európska dielňa prekladu, s podporou Európskej únie a programu Kultúra 2000. Editorka Juliana Beňová.

Back to all publications
A
A
A
.