Zriaďované

Divadelný ústav rešpektuje súkromie a ochranu osobných údajov, preto zverejňujeme informácie o divadlách len v rozsahu, ktorý dovoľuje zákon. V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej aj „Zákon“) spracúva údaje v rozsahu a za podmienok, ktoré sú dostupné online v plnom znení.

Divadlá

zriaďovateľ: štát

Divadlo Nová scéna

Živnostenská 1
812 14 Bratislava
www.nova-scena.sk

 

Slovenské národné divadlo

nová budova SND
Pribinova 17
819 01 Bratislava

historická budova SND
Gorkého 2
819 01 Bratislava

www.snd.sk

 

Štátna opera

Národná 11
974 73 Banská Bystrica
www.stateopera.sk

 

Štátne divadlo Košice

Historická budova Štátneho divadla Košice
Hlavná 58
042 77 Košice

Malá scéna Štátneho divadla Košice
Hlavná 76
04277 Košice

www.sdke.sk

 

zriaďovateľ: VÚC

Bábkové divadlo na Rázcestí

Skuteckého 14
975 90 Banská Bystrica
www.bdnr.sk

 

Bábkové divadlo v Košiciach

Tajovského 4
040 01 Košice
www.bdke.sk

 

Bábkové divadlo Žilina

Kuzmányho 6
011 37 Žilina
www.bdz.sk

 

Bratislavské bábkové divadlo

Záhradnícka 95
821 08 Bratislava
www.babkovedivadlo.sk

 

Divadlo Alexandra Duchnoviča

Jarková 77
08001 Prešov
www.divadload.sk

 

Divadlo Andreja Bagara v Nitre

Svätoplukovo nám. 4
950 53 Nitra
www.dab.sk

 

Divadlo Aréna

Viedenská cesta 10
851 01 Bratislava
www.divadloarena.sk

 

Divadlo ASTORKA Korzo ´90

Námestie SNP 489/33
811 01 Bratislava
www.astorka.sk

 

Divadlo Jána Palárika v Trnave

Trojičné námestie 2
917 01 Trnava
www.djp.sk

 

Divadlo Jonáša Záborského

Nová budova divadla
Námestie legionárov 6
081 61 Prešov

Historická budova divadla
Hlavná 48
080 01 Prešov

www.djz.sk

 

Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene

ul. Divadelná 3
960 01 Zvolen
www.djgt.sk

 

Divadlo LUDUS

Jozefská 19
811 06 Bratislava

stála scéna
Nám. 1. mája 5
811 06 Bratislava

www.ludusdivadlo.sk

 

Divadlo Romathan

Štefánikova 4
040 01 Košice
www.romathan.sk

 

Divadlo Štúdio tanca

Komenského 837/12
974 01 Banská Bystrica
www.studiotanca.sk

 

Divadlo Thália Színház

Mojmírova 1
040 01 Košice

Márai stúdió
Igazgatóság
Timonova 3
040 01 Košice

www.thaliaszinhaz.sk

 

Jókaiho divadlo v Komárne - Komáromi Jókai Színház

Petöfiho 1
945 01 Komárno
www.jokai.sk

 

Slovenské komorné divadlo Martin

Divadelná 1
036 80 Martin
www.skdmartin.sk

 

Spišské divadlo

Radničné námestie 4
052 01 Spišská Nová Ves
www.spisskedivadlo.sk

 

Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre

Ul. 7. pešieho pluku 1
94901 Nitra
www.sdn.sk

 

zriaďovateľ: obec

Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava

Laurinská č. 20
811 01 Bratislava
www.bkis.sk/mdpoh

 

Mestské divadlo - Divadlo z Pasáže

Lazovná 21
974 01 Banská Bystrica
www.divadlozpasaze.sk

 

Mestské divadlo ACTORES

Šafárikova 20
04801 Rožňava
www.actores.sk

 

Mestské divadlo Žilina

Horný val č. 3
010 01 Žilina
www.divadlozilina.eu

 

 

Festivaly

Akadémia umení v Banskej Bystrici

Medzinárodný festival InterComp
Banská Bystrica
www.fmu.aku.sk

 

Bábkové divadlo na Rázcestí

Bábkarska Bystrica
Banská Bystrica
www.bdnr.sk/festival-babkarska-bystrica-op-t-ako-dvojity-impulz

 

Bábkové divadlo v Košiciach

Virvar
Košice
www.bdke.sk/virvar-2

 

Bábkové divadlo Žilina

Bábková Žilina
Žilina
www.bdz.sk/v-maji-bude-v-babkovom-divadle-zilina-zivo-2

 

Divadelný ústav

Nová dráma/New Drama
Bratislava
www.novadrama.sk

 

Divadlo ASTORKA Korzo ´90

Festival Astorka
Bratislava
www.astorka.sk

 

Divadlo J.G. Tajovského vo Zvolene

Zámocké hry zvolenské
Zvolen
www.djgt.sk/festival-zamocke-hry-zvolenske

 

Divadlo Thália Színház

THÁLIA FESTIVAL
Košice
www.thaliaszinhaz.sk/

 

Mesto Tisovec

FEDIM – celoslovenský divadelný festival mladých
Tisovec
Lojkov divadelný Tisovec - regionálna prehliadka
Tisovec
www.tisovec.com

 

Mestské centrum kultúry Malacky

Zejdeme sa na hambálku
Malacky
www.mckmalacky.sk

 

Mestské divadlo - Divadlo z Pasáže, n.o.

ARTETERAPIA
Banská Bystrica
www.ludialudom.sk

 

Mestské divadlo ACTORES Rožňava

TEMPUS ART
Rožňava
https://actores.sk

 

Mestské kultúrne stredisko Kežmarok

Letný divadelný festival
Kežmarok
www.kezmarok.sk/kultura-a-sport/letny-divadelny-festiva

 

Pezinské kultúrne centrum

Festival pouličného divadla
Pezinok
www.m.pezinok.sk

 

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Divadelná Prievidza
Prievidza
www.rkcpd.sk/rok-2019/divadelna-prievidza

 

Slovenské komorné divadlo Martin

Dotyky a spojenia
Martin
www.dotykyaspojenia.sk

 

Slovenské národné divadlo

Eurokontext.sk
Bratislava
www.snd.sk/eurokontext-sk

 

Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre

Festival V4 - STRETNUTIE, SETKÁNÍ, SPOTKANIE, TALÁLKOZÁS
Nitra
www.sdn.sk

 

ŠTÁTNA OPERA

Operalia Banská Bystrica
Banská Bystrica
www.stateopera.sk/sk/tlacove-spravy/operalia-banska-bystrica

 

ŠTÁTNE DIVADLO KOŠICE

Festival divadiel strednej Európy
Košice
TRANS/MISIE
Košice
www.kosicefest.eu

 

Vysoká škola múzických umení

Istropolitana
Bratislava
https://www.vsmu.sk/umenie-veda-a-vyskum/prezentacia-studentskej-tvorby/festival-istropolitana-projekt/

 

Žitnoostrovské osvetové stredisko

Dunajskostredský divadelný festival
Dunajská Streda
www.osvetads.sk/dunajskostredsky-divadelny-festival-2o20

 

A
A
A
.