Established

This site is available only in the Slovak language.

 

Divadelný ústav rešpektuje súkromie a ochranu osobných údajov, preto zverejňujeme informácie o divadlách len v rozsahu, ktorý dovoľuje zákon. V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej aj „Zákon“) spracúva údaje v rozsahu a za podmienok, ktoré sú dostupné online v plnom znení.

Divadlá

zriaďovateľ: štát

Divadlo Nová scéna

Živnostenská 1 
812 14 Bratislava 
www.nova-scena.sk

 

Slovenské národné divadlo

nová budova SND 
Pribinova 17 
819 01 Bratislava

historická budova SND 
Gorkého 2 
819 01 Bratislava

www.snd.sk

 

Štátna opera

Národná 11 
974 73 Banská Bystrica 
www.stateopera.sk

 

Národné divadlo Košice

Historická budova Národného divadla Košice 
Hlavná 58 
042 77 Košice

Malá scéna Národného divadla Košice 
Hlavná 76 
04277 Košice

www.sdke.sk

 

zriaďovateľ: VÚC

Bábkové divadlo na Rázcestí

Skuteckého 14 
975 90 Banská Bystrica 
www.bdnr.sk

 

Bábkové divadlo v Košiciach

Tajovského 4 
040 01 Košice 
www.bdke.sk

 

Bábkové divadlo Žilina

Kuzmányho 6 
011 37 Žilina 
www.bdz.sk

 

Bratislavské bábkové divadlo

Záhradnícka 95 
821 08 Bratislava 
www.babkovedivadlo.sk

 

Divadlo Alexandra Duchnoviča

Jarková 77 
08001 Prešov 
www.divadload.sk

 

Divadlo Andreja Bagara v Nitre

Svätoplukovo nám. 4 
950 53 Nitra 
www.dab.sk

 

Divadlo Aréna

Viedenská cesta 10 
851 01 Bratislava 
www.divadloarena.sk

 

Divadlo ASTORKA Korzo ´90

Námestie SNP 489/33 
811 01 Bratislava 
www.astorka.sk

 

Divadlo Jána Palárika v Trnave

Trojičné námestie 2 
917 01 Trnava 
www.djp.sk

 

Divadlo Jonáša Záborského

Nová budova divadla 
Námestie legionárov 6 
081 61 Prešov

Historická budova divadla 
Hlavná 48 
080 01 Prešov

www.djz.sk

 

Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene

ul. Divadelná 3 
960 01 Zvolen 
www.djgt.sk

 

Divadlo LUDUS

Jozefská 19 
811 06 Bratislava

stála scéna 
Nám. 1. mája 5 
811 06 Bratislava

www.ludusdivadlo.sk

 

Divadlo Romathan

Štefánikova 4 
040 01 Košice 
www.romathan.sk

 

Divadlo Štúdio tanca

Komenského 837/12 
974 01 Banská Bystrica 
www.studiotanca.sk

 

Divadlo Thália Színház

Mojmírova 1 
040 01 Košice

Márai stúdió 
Igazgatóság 
Timonova 3 
040 01 Košice

www.thaliaszinhaz.sk

 

Jókaiho divadlo v Komárne - Komáromi Jókai Színház

Petöfiho 1 
945 01 Komárno 
www.jokai.sk

 

Slovenské komorné divadlo Martin

Divadelná 1 
036 80 Martin 
www.skdmartin.sk

 

Spišské divadlo

Radničné námestie 4 
052 01 Spišská Nová Ves 
www.spisskedivadlo.sk

 

Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre

Ul. 7. pešieho pluku 1 
94901 Nitra 
www.sdn.sk

 

zriaďovateľ: obec

Divadlo P. O. Hviezdoslava

Laurinská č. 20 
811 01 Bratislava 
www.dpoh.sk

 

Mestské divadlo - Divadlo z Pasáže

Lazovná 21 
974 01 Banská Bystrica 
www.divadlozpasaze.sk

 

Mestské divadlo ACTORES

Šafárikova 20 
04801 Rožňava 
www.actores.sk

 

Mestské divadlo Žilina

Horný val č. 3 
010 01 Žilina 
www.divadlozilina.eu

 

 

Festivaly

Akadémia umení v Banskej Bystrici

Medzinárodný festival InterComp 
Banská Bystrica 
www.fmu.aku.sk

 

Bábkové divadlo na Rázcestí

Bábkarska Bystrica 
Banská Bystrica 
www.bdnr.sk/festival-babkarska-bystrica-op-t-ako-dvojity-impulz

 

Bábkové divadlo v Košiciach

Virvar 
Košice 
www.bdke.sk/virvar-2

 

Bábkové divadlo Žilina

Bábková Žilina 
Žilina 
www.bdz.sk/v-maji-bude-v-babkovom-divadle-zilina-zivo-2

 

Divadelný ústav

Nová dráma/New Drama 
Bratislava 
www.novadrama.sk

 

Divadlo ASTORKA Korzo ´90

Festival Astorka 
Bratislava 
www.astorka.sk

 

Divadlo J.G. Tajovského vo Zvolene

Zámocké hry zvolenské 
Zvolen 
www.djgt.sk/festival-zamocke-hry-zvolenske

 

Divadlo Thália Színház

THÁLIA FESTIVAL 
Košice 
www.thaliaszinhaz.sk/

 

Mesto Tisovec

FEDIM – celoslovenský divadelný festival mladých 
Tisovec 
Lojkov divadelný Tisovec - regionálna prehliadka 
Tisovec 
www.tisovec.com

 

Mestské centrum kultúry Malacky

Zejdeme sa na hambálku 
Malacky 
www.mckmalacky.sk

 

Mestské divadlo - Divadlo z Pasáže, n.o.

ARTETERAPIA 
Banská Bystrica 
www.ludialudom.sk

 

Mestské divadlo ACTORES Rožňava

TEMPUS ART 
Rožňava 
https://actores.sk

 

Mestské kultúrne stredisko Kežmarok

Letný divadelný festival 
Kežmarok 
www.kezmarok.sk/kultura-a-sport/letny-divadelny-festiva

 

Pezinské kultúrne centrum

Festival pouličného divadla 
Pezinok 
www.m.pezinok.sk

 

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Divadelná Prievidza 
Prievidza 
www.rkcpd.sk/rok-2019/divadelna-prievidza

 

Slovenské komorné divadlo Martin

Dotyky a spojenia 
Martin 
www.dotykyaspojenia.sk

 

Slovenské národné divadlo

Eurokontext.sk 
Bratislava 
www.snd.sk/eurokontext-sk

 

Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre

Festival V4 - STRETNUTIE, SETKÁNÍ, SPOTKANIE, TALÁLKOZÁS 
Nitra 
www.sdn.sk

 

ŠTÁTNA OPERA

Operalia Banská Bystrica 
Banská Bystrica 
www.stateopera.sk/sk/tlacove-spravy/operalia-banska-bystrica

 

NÁRODNÉ DIVADLO KOŠICE

Festival divadiel strednej Európy 
Košice 
TRANS/MISIE 
Košice 
www.kosicefest.eu

 

Vysoká škola múzických umení

Istropolitana 
Bratislava 
https://www.vsmu.sk/umenie-veda-a-vyskum/prezentacia-studentskej-tvorby/festival-istropolitana-projekt/

 

Žitnoostrovské osvetové stredisko

Dunajskostredský divadelný festival 
Dunajská Streda 
www.osvetads.sk/dunajskostredsky-divadelny-festival-2o20

 

A
A
A
.