Not Established

This site is available only in the Slovak language.

 

Divadelný ústav rešpektuje súkromie a ochranu osobných údajov, preto zverejňujeme informácie o divadlách len v rozsahu, ktorý dovoľuje zákon. V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej aj „Zákon“) spracúva údaje v rozsahu a za podmienok, ktoré sú dostupné online v plnom znení.

Divadlá

AEON (FREEDOM OF INVENTION)

Wolkrova 21

851 01 Bratislava

 

AGENTÚRA RND,s.r.o.

Radošinské naivné divadlo

Záhradnícka 95

821 08 Bratislava 2

www.rnd.sk

 

Akadémia umení v Banskej Bystrici

Divadlo Akadémie umení v Banskej Bystrici

Horná 95

974 01 Banská Bystrica

www.fdu.aku.sk

 

Ansámbel nepravidelného divadla n.o. (AND n.o.)

Akademická 327/2

969 01 Banská Štiavnica

www.and-theatre.art

 

AntiTeatro

Dostojevského rad 7

811 09 Bratislava

www.antiteatro.sk

 

Asfd divadlo ašttnnkorazd fildj - Občianske združenie

Heydukova 2138/1

81108 Bratislava

www.facebook.com/asfddivadlo/

 

Asociácia súčasného tanca

Anenská ulica 1

811 05 Bratislava

www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Asociacia-sucasneho-tanca

 

AVENUE s.r.o.   

dívadlo KOMIKA

Kukučínova 11A

080 05 Prešov

www.komika.sk

 

BABADLO,n.o

Solivarská 80

080 01 Prešov

www.babadlo.sk

 

bees-R

Hattalova 12

831 03 Bratislava

https://bees-r.editorx.io/beesr 

BOD.Y občianske združenie

Klariská 10

811 03 Bratislava

www.bodyngo.com/

 

Debris company

Dostojevského rad 11

811 09 Bratislava

www.debriscompany.sk

 

Detské kočovné divadlo DRaK

Hlavná 18

080 01 Prešov

www.kocovnedivadlo.sk

 

Dezorzovo lútkové divadlo

Hlboká 5

Bratislava 811 06

www.dezolutky.sk

 

Divadelný kabinet východu, o.z.

Divadelný kabinet východňara

Levočská 1

040 12 Košice

www.facebook.com/Divadelny-kabinet-vychodnara

 

 

Divadlo Actor Košice

Obrancov mieru 2

040 01 Kosice

www.facebook.com/pg/divadloactorke

 

Divadlo Arteatro

Biela 6

811 01 Bratislava

www.facebook.com/pg/Divadlo-Arteatro

 

Divadlo Fí

Adámiho 7

841 05 Bratislava

www.divadlofi.com

 

Divadlo GUnaGU

Františkánske námestie 7

811 01 Bratislava


www.gunagu.sk

 

Divadlo HAAF

https://www.facebook.com/DivadloHaaf/

 

Divadlo komédie

www.divadlokomedie.sk

 

Divadlo Kontra

Dom Matice slovenskej

Zimná 68

052 01 Spišská Nová Ves

www.facebook.com/DivadloKontra

 

Divadlo LA KOMIKA

Michalská 5

Bratislava, 810 01

www.lakomika.sk

 

Divadlo Lab

Svoradova 4

811 03 Bratislava

Štúdio Kaplnka

Ventúrska 3

811 01 Bratislava

Štúdio Burkovňa

Ventúrska 3

811 01 Bratislava

Štúdio 1

Zochova 1

811 03 Bratislava

(v budove Hudobno-tanečnej fakulty, 3. poschodie)

www.divadlolab.sk

 

Divadlo Malá scéna STU

Dostojevského rad 7

811 09 Bratislava

www.malascena.sk

 

Divadlo Maska

Pribinova 120

96001 Zvolen, Slovakia

www.divadlomaska.sk

 

Divadlo na kolesách

www.facebook.com/groups/divadlo-na-kolesach

 

Divadlo Non.Garde

Prepoštská 4

811 01 Bratislava

www.facebook.com/non.garde

 

Divadlo NUDE

www.facebook.com/DivadloNUDE

 

Divadlo oProti

www.oproti.eu

 

Divadlo Petra Mankoveckého

www.facebook.com/divadlodpm

 

Divadlo Pôtoň

Bátovce 358

Bátovce 935 03

www.poton.sk

 

Divadlo SkRAT

A4 – priestor súčasnej kultúry

Karpatská 2

811 05 Bratislava

www.skrat.info

 

Divadlo Tiché iskry

Lazovná 21

97401 Banská Bystrica

www.sites.google.com/site/divadloticheiskry/Divadlo-Tiche-iskry

 

DIVADLO V KUFRI - Tomáš Plaszky

Jantárová 10

040 01 Košice

www.dvk.sk

 

Divadlo YARMAT, o.z.

Dolné Orešany 3

919 02 Dolné Orešany

www.divadloyarmat.sk

 

Divadlo Žihadlo

www.divadlozihadlo.com

 

FEYNMen

www.abp.sk/wp/feynmen/

 

GAFFA

Bulharská 87

821 04 Bratislava

www.facebook.com/GAFFA

 

Gašparkovo divadlo

Rudnayovo námestie 4

811 01 Bratislava

www.bratislavskygasparko.sk

 

Gegangere

Andreja Mráza 2

821 03 Bratislava

 

Harry Teater, o.z.

Kráľovohoľská 16

974 11 Banská Bystrica

DIVADLO POD BALKÓNOM, občianske zduženie 

Rudohorská 37

974 11 Banská Bystrica

www.divadlopodbalkonom.sk

 

HEEB.SHE o.z.

www.facebook.com/HeebShe

 

Katarína Aulitisová Divadelná agentúra  PIKI

Obrancov mieru 18

90201 Pezinok

www.piki.sk

 

KOLLEKTIV, s.r.o.

www.facebook.com/kollektivsro

 

Komorná opera Bratislava

Dom kultúry Zrkadlový háj

Rovniankova 3

851 02 Bratislava

www.komornaopera.sk

 

Labanov ateliér Bratislava

Občianske združenie Byť v pohybe / BinMotion

Staré záhrady 14

821 05 Bratislava

www.labanbratislava.sk

 

LEN TAK TAK Integrovaná tanečná skupina o. z.

www.facebook.com/LenTakTakt

 

Liptovské divadlo tanca

Jozefa Dekreta Matejovie 591

033 01 Liptovský Hrádok

www.facebook.com/ldtlh

 

LOĎ - Divadlo v podpalubí

Tyršovo nábrežie

851 01 Bratislava

www.lodteatro.sk

 

Mana a.s.

Národná 7

P.O.BOX 502

974 01 Banská Bystrica

www.mana.sk

 

Med a prach

https://www.honeyanddust.art/sk/

 

METEORIT medzinárodné divadlo

Čulenova 3

81109 Bratislava

www.meteorit-theatre.com

 

mimoOS

www.mimoos.sk

 

NA PERÓNE

Zvonárska 18

040 01 Košice

www.naperone.sk

 

Neskorý zber

Bratislava

 

Noir Dance Company

Ružová Dolina 21

821 08 Bratislava

www.facebook.com/NoirDanceCompany

 

NOMANTINELS divadlo

Višňová 5

831 01 Bratislava

www.nomantinels.sk

 

Nové divadlo

Dom Matice slovenskej v Nitre

Dolnočermánska ulica

Nitra - Čermáň

Korenšpondenčná adresa

OZ Umenie a spoločnosť

Misionárska 17, Nitra 

www.novedivadlo.sk

 

Nový Priestor, občianske združenie

Tománkova 2A

841 05 Bratislava

www.novypriestor.com

 

Odivo

www.facebook.com/Odivo

 

OZ Teatro Tatro

Nová 8

949 01 Nitra

Korešpondenčná adresa:

Národná 7

974 01 Banská Bystrica

www.teatrotatro.sk

 

per.ART

www.facebook.com/zdruzeniePer.ART

 

PRAKTIKÁBEL

www.facebook.com/praktikabel

 

Prešovské národné divadlo

Jesenského 3494/37

08001 Prešov 

www.pnd.sk

 

Prešporské divadlo

hrá v priestoroch Spoločenského domu Nivy

Súťažná 18

Bratislava Ružinov (kino Nostalgia)

www.presporskedivadlo.sk

 

Príchod Godota o.z.

www.facebook.com/Pr%C3%ADchod-Godota

 

Prvý plán

www.facebook.com/prvyplan

 

Red Cat Cabaret Club

Obchodná 17

811 06 Bratislava

www.redcatcabaret.com

 

RESERVA

www.facebook.com/reserva.art

 

S.T.O.K.A., občianske združenie

Košická 37

821 08 Bratislava

www.stoka.sk

 

Skrzprst

Panenská 3

81103 Bratislava

 

Slovenské divadlo tanca

Pribinova 25

811 09 Bratislava

www.sdt.sk

 

squat, o.z.

Kapicova 6

851 01 Bratislava

www.facebook.com/Squat

 

Staromestské divadlo Petra Raševa

Stará Baštová 1

040 01 Košice

www.staromestske-divadlo.sk

 

Štúdio 12

Jakubovo nám. 12

813 57 Bratislava

www.studio12.sk

 

Štúdio L+S

Námestie 1. Mája 5

811 06 Bratislava

www.studios.sk

 

Tanečná spoločnosť Artyci

www.artyci.com

 

Tanečné divadlo Alternatív

Centrum pohybu a tanca Labyrint

Kuzmányho 6 

010 01 Žilina

www.tda.sk

 

Tanečné divadlo Ifjú Szivek

Mostová 8

811 02 Bratislava

www.ifjuszivek.sk

 

Teatro Colorato

Občianske združenie Boris

Nejedlého 12

841 02 Bratislava

www.colorato.sk

 

Teatro NELINE

J.Holčeka21

900 86 Budmerice

www.neline.sk

 

Teatro Wüstenrot

GEDUR Production spol. s r.o.

Dom odborov – ISTROPOLIS

Trnavské mýto 1

831 04 Bratislava

www.gedur.sk

 

TICHO a spol.

Školská 14

811 07 Bratislava

www.tichoaspol.sk

 

TRAKT

Inovecká 4

911 01 Trenčín

www.trakt.sk

 

tri4

www.facebook.com/tri4.sk

 

TRIO OLGA

www.aveagencykurz.wixsite.com

 

Truc sphérique

Stanica Žilina-Záriečie

Závodská cesta 3

010 01 Žilina

www.stanica.sk

 

Túlavé divadlo

www.facebook.com/tulavedivadlo.sk

 

Tyjátr

www.tyjatr.sk

 

Uhol_92

www.uhol92.com

 

Záhrada - Centrum nezávislej kultúry, n.o.

Námestie SNP 16

974 01 Banská Bystrica

www.zahradacnk.sk

 

Festivaly

Ansámbel nepravidelného divadla n.o. (AND n.o.)

Festival AMPLIÓN – Nový kabaret & pouličné umenie®

Banská Štiavnica

www.amplion.eu

 

Asociácia Bratislava v pohybe

Bratislava v pohybe

Bratislava

www.abp.sk/wp

 

Asociácia Divadelná Nitra

Divadelná Nitra

Nitra

www.nitrafest.sk

 

Asociácia súčasného tanca

Nu Dance Fest

Bratislava

www.nudancefest.sk

 

Divadlo bez domova, o. z.

ERROR

Bratislava

www.bbpt.divadlobezdomova.sk/divadlobezdomova/ERROR_2019

 

Harry Teater, o. z.

ŠpanDiv

Špania Dolina

www.spandiv.sk

 

JAY Production, s.r.o.

Letné shakespearovské slávnosti

Bratislava

www.wshakespeare.sk

 

KOLOMAŽ (združenie pre súčasné umenie)

Sám na javisku

Trenčín

www.monodrama.sk/o-nas

 

Medzinárodné divadlo Meteorit

Potulky rozprávkovou krajinou

Kolárovo

www.meteorit-theatre.com/divadlo-a-stab

 

Nezisková organizácia Neo

Festival nového cirkusu

Bratislava

www.cirkulart.sk

 

NOMANTINELS divadlo

Drama Queer festival

Bratislava

www.nomantinels.sk

 

Občianske združenie Kasiopea, o. z.

Kasiopeafest

Budmerice

www.budmerice.net

 

OZ HRIŇOVSKÉ DIVADLO, o. z.

Hriňovské dni divadla

Hriňová

www.hrinovskedivadlo.sk

 

OZ SPIŠSKÉ DIVADLO, o. z.

Divadelný Spiš

Spišská Nová Ves

www.spisskedivadlo.sk/divadelny-spis

 

Pre súčasnú operu, o. z. - Divadlo SKRAT

Pro-téza

Bratislava

https://www.facebook.com/proteza.festival.autorskeho.divadla/

 

Staromestské divadlo Petra Raševa

Festival nezávislých divadiel

Košice

www.staromestske-divadlo.sk

 

Štúdio L+S

Festival českého divadla

Bratislava

www.studios.sk

 

the Bridge

Bridge´n´Drama

Bratislava

www.thebridge.sk/theatre-festival-bridgendrama/

 

Truc Sphérique

Kiosk

Žilina

www.kioskfestival.sk

 

UM UM o.z.

UM UM festival

Stará Ľubovňa

www.umumfestival.com

 

Vlna, o.z.

Vlna naživo - multižánrový festival časopisu Vlna

Bratislava

www.vlna.sk/vlna-nazivo-2019/

 

Združenie FORSA

Višegrádske dni

Košice

www.visegradskedni.sk

 

A
A
A
.