Nezriaďované

Divadelný ústav rešpektuje súkromie a ochranu osobných údajov, preto zverejňujeme informácie o divadlách len v rozsahu, ktorý dovoľuje zákon. V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej aj „Zákon“) spracúva údaje v rozsahu a za podmienok, ktoré sú dostupné online v plnom znení.

Divadlá

AEON (FREEDOM OF INVENTION)

Wolkrova 21
851 01 Bratislava
 

AGENTÚRA RND,s.r.o.
Radošinské naivné divadlo

Záhradnícka 95
821 08 Bratislava 2
www.rnd.sk

 

Akadémia umení v Banskej Bystrici
Divadlo Akadémie umení v Banskej Bystrici

Horná 95
974 01 Banská Bystrica
www.fdu.aku.sk

 

Ansámbel nepravidelného divadla n.o. (AND n.o.)

Akademická 327/2
969 01 Banská Štiavnica
www.and-theatre.art

 

AntiTeatro

Dostojevského rad 7
811 09 Bratislava
www.antiteatro.sk

 

Asfd divadlo ašttnnkorazd fildj - Občianske združenie

Heydukova 2138/1
81108 Bratislava
www.facebook.com/asfddivadlo/

 

Asociácia súčasného tanca

Anenská ulica 1
811 05 Bratislava
www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Asociacia-sucasneho-tanca

 

AVENUE s.r.o.   
dívadlo KOMIKA

Kukučínova 11A
080 05 Prešov
www.komika.sk

 

BABADLO,n.o

Solivarská 80
080 01 Prešov
www.babadlo.sk

 

bees-R

Hattalova 12
831 03 Bratislava
https://bees-r.editorx.io/beesr

 

BOD.Y občianske združenie

Klariská 10
811 03 Bratislava
www.bodyngo.com/

 

Debris company

Dostojevského rad 11
811 09 Bratislava
www.debriscompany.sk

 

Detské kočovné divadlo DRaK

Hlavná 18
080 01 Prešov
www.kocovnedivadlo.sk

 

Dezorzovo lútkové divadlo

Hlboká 5
Bratislava 811 06
www.dezolutky.sk

 

Divadelný kabinet východu, o.z.
Divadelný kabinet východňara

Levočská 1
040 12 Košice
www.facebook.com/Divadelny-kabinet-vychodnara
 

 

Divadlo Actor Košice

Obrancov mieru 2
040 01 Kosice
www.facebook.com/pg/divadloactorke

 

Divadlo Arteatro

Biela 6
811 01 Bratislava
www.facebook.com/pg/Divadlo-Arteatro

 

Divadlo Fí

Adámiho 7
841 05 Bratislava
www.divadlofi.com

 

Divadlo GUnaGU

Františkánske námestie 7
811 01 Bratislava
www.gunagu.sk

 

Divadlo HAAF

https://www.facebook.com/DivadloHaaf/

 

Divadlo komédie

www.divadlokomedie.sk

 

Divadlo Kontra

Dom Matice slovenskej
Zimná 68
052 01 Spišská Nová Ves
www.facebook.com/DivadloKontra

 

Divadlo LA KOMIKA

Michalská 5
Bratislava, 810 01
www.lakomika.sk

 

Divadlo Lab

Svoradova 4
811 03 Bratislava

Štúdio Kaplnka
Ventúrska 3
811 01 Bratislava

Štúdio Burkovňa
Ventúrska 3
811 01 Bratislava

Štúdio 1
Zochova 1
811 03 Bratislava
(v budove Hudobno-tanečnej fakulty, 3. poschodie)

www.divadlolab.sk

 

Divadlo Malá scéna STU

Dostojevského rad 7
811 09 Bratislava
www.malascena.sk

 

Divadlo Maska

Pribinova 120
96001 Zvolen, Slovakia
www.divadlomaska.sk

 

Divadlo na kolesách

www.facebook.com/groups/divadlo-na-kolesach

 

Divadlo Non.Garde

Prepoštská 4
811 01 Bratislava
www.facebook.com/non.garde

 

Divadlo NUDE

www.facebook.com/DivadloNUDE

 

Divadlo oProti

www.oproti.eu

 

Divadlo Petra Mankoveckého

www.facebook.com/divadlodpm
 

Divadlo Pôtoň

Bátovce 358
Bátovce 935 03
www.poton.sk

 

Divadlo SkRAT

A4 – priestor súčasnej kultúry
Karpatská 2
811 05 Bratislava
www.skrat.info

 

Divadlo Tiché iskry

Lazovná 21
97401 Banská Bystrica
www.sites.google.com/site/divadloticheiskry/Divadlo-Tiche-iskry

 

DIVADLO V KUFRI - Tomáš Plaszky

Jantárová 10
040 01 Košice
www.dvk.sk

 

Divadlo YARMAT, o.z.

Dolné Orešany 3
919 02 Dolné Orešany
www.divadloyarmat.sk

 

Divadlo Žihadlo

www.divadlozihadlo.com

 

FEYNMen

www.abp.sk/wp/feynmen/

 

GAFFA

Bulharská 87
821 04 Bratislava
www.facebook.com/GAFFA

 

Gašparkovo divadlo

Rudnayovo námestie 4
811 01 Bratislava
www.bratislavskygasparko.sk

 

Gegangere

Andreja Mráza 2
821 03 Bratislava

 

Harry Teater, o.z.

Kráľovohoľská 16
974 11 Banská Bystrica

DIVADLO POD BALKÓNOM, občianske zduženie 
Rudohorská 37
974 11 Banská Bystrica

www.divadlopodbalkonom.sk

 

HEEB.SHE o.z.

www.facebook.com/HeebShe

 

Katarína Aulitisová Divadelná agentúra  PIKI

Obrancov mieru 18
90201 Pezinok
www.piki.sk

 

KOLLEKTIV, s.r.o.

www.facebook.com/kollektivsro

 

Komorná opera Bratislava

Dom kultúry Zrkadlový háj
Rovniankova 3
851 02 Bratislava
www.komornaopera.sk

 

Labanov ateliér Bratislava

Občianske združenie Byť v pohybe / BinMotion
Staré záhrady 14
821 05 Bratislava
www.labanbratislava.sk

 

LEN TAK TAK Integrovaná tanečná skupina o. z.

www.facebook.com/LenTakTakt

 

Liptovské divadlo tanca

Jozefa Dekreta Matejovie 591
033 01 Liptovský Hrádok
www.facebook.com/ldtlh

 

LOĎ - Divadlo v podpalubí

Tyršovo nábrežie
851 01 Bratislava
www.lodteatro.sk

 

Mana a.s.

Národná 7
P.O.BOX 502
974 01 Banská Bystrica
www.mana.sk

 

Med a prach

https://www.honeyanddust.art/sk/

 

METEORIT medzinárodné divadlo

Čulenova 3
81109 Bratislava
www.meteorit-theatre.com

 

mimoOS

www.mimoos.sk

 

NA PERÓNE

Zvonárska 18
040 01 Košice
www.naperone.sk

 

Neskorý zber

Bratislava

 

Noir Dance Company

Ružová Dolina 21
821 08 Bratislava
www.facebook.com/NoirDanceCompany

 

NOMANTINELS divadlo

Višňová 5
831 01 Bratislava
www.nomantinels.sk

 

Nové divadlo

Dom Matice slovenskej v Nitre
Dolnočermánska ulica
Nitra - Čermáň

Korenšpondenčná adresa
OZ Umenie a spoločnosť
Misionárska 17, Nitra 

www.novedivadlo.sk

 

Nový Priestor, občianske združenie

Tománkova 2A
841 05 Bratislava
www.novypriestor.com

 

Odivo

www.facebook.com/Odivo

 

OZ Teatro Tatro

Nová 8
949 01 Nitra

Korešpondenčná adresa:
Národná 7
974 01 Banská Bystrica

www.teatrotatro.sk

 

per.ART

www.facebook.com/zdruzeniePer.ART

 

PRAKTIKÁBEL

www.facebook.com/praktikabel

 

Prešovské národné divadlo

Jesenského 3494/37
08001 Prešov 
www.pnd.sk

 

Prešporské divadlo

hrá v priestoroch Spoločenského domu Nivy
Súťažná 18
Bratislava Ružinov (kino Nostalgia)
www.presporskedivadlo.sk

 

Príchod Godota o.z.

www.facebook.com/Pr%C3%ADchod-Godota

 

Prvý plán

www.facebook.com/prvyplan

 

Red Cat Cabaret Club

Obchodná 17
811 06 Bratislava
www.redcatcabaret.com

 

RESERVA

www.facebook.com/reserva.art

 

S.T.O.K.A., občianske združenie

Košická 37
821 08 Bratislava
www.stoka.sk

 

Skrzprst

Panenská 3
81103 Bratislava

 

Slovenské divadlo tanca

Pribinova 25
811 09 Bratislava
www.sdt.sk

 

squat, o.z.

Kapicova 6
851 01 Bratislava
www.facebook.com/Squat

 

Staromestské divadlo Petra Raševa

Stará Baštová 1
040 01 Košice
www.staromestske-divadlo.sk

 

Štúdio 12

Jakubovo nám. 12
813 57 Bratislava
www.studio12.sk

 

Štúdio L+S

Námestie 1. Mája 5
811 06 Bratislava
www.studios.sk

 

Tanečná spoločnosť Artyci

www.artyci.com

 

Tanečné divadlo Alternatív

Centrum pohybu a tanca Labyrint
Kuzmányho 6 
010 01 Žilina
www.tda.sk

 

Tanečné divadlo Ifjú Szivek

Mostová 8
811 02 Bratislava
www.ifjuszivek.sk

 

Teatro Colorato

Občianske združenie Boris
Nejedlého 12
841 02 Bratislava
www.colorato.sk

 

Teatro NELINE

J.Holčeka21
900 86 Budmerice
www.neline.sk

 

Teatro Wüstenrot

GEDUR Production spol. s r.o.
Dom odborov – ISTROPOLIS
Trnavské mýto 1
831 04 Bratislava
www.gedur.sk

 

TICHO a spol.

Školská 14
811 07 Bratislava
www.tichoaspol.sk

 

TRAKT

Inovecká 4
911 01 Trenčín
www.trakt.sk

 

tri4

www.facebook.com/tri4.sk

 

TRIO OLGA

www.aveagencykurz.wixsite.com

 

Truc sphérique
Stanica Žilina-Záriečie

Závodská cesta 3
010 01 Žilina
www.stanica.sk

 

Túlavé divadlo

www.facebook.com/tulavedivadlo.sk

 

Tyjátr

www.tyjatr.sk

 

Uhol_92

www.uhol92.com

 

Záhrada - Centrum nezávislej kultúry, n.o.

Námestie SNP 16
974 01 Banská Bystrica
www.zahradacnk.sk

 

Festivaly

Ansámbel nepravidelného divadla n.o. (AND n.o.)

Festival AMPLIÓN – Nový kabaret & pouličné umenie®
Banská Štiavnica
www.amplion.eu

 

Asociácia Bratislava v pohybe

Bratislava v pohybe
Bratislava
www.abp.sk/wp

 

Asociácia Divadelná Nitra

Divadelná Nitra
Nitra
www.nitrafest.sk

 

Asociácia súčasného tanca

Nu Dance Fest
Bratislava
www.nudancefest.sk

 

Divadlo bez domova, o. z.

ERROR
Bratislava
www.bbpt.divadlobezdomova.sk/divadlobezdomova/ERROR_2019

 

Harry Teater, o. z.

ŠpanDiv
Špania Dolina
www.spandiv.sk

 

JAY Production, s.r.o.

Letné shakespearovské slávnosti
Bratislava
www.wshakespeare.sk

 

KOLOMAŽ (združenie pre súčasné umenie)

Sám na javisku
Trenčín
www.monodrama.sk/o-nas

 

Medzinárodné divadlo Meteorit

Potulky rozprávkovou krajinou
Kolárovo
www.meteorit-theatre.com/divadlo-a-stab

 

Nezisková organizácia Neo

Festival nového cirkusu
Bratislava
www.cirkulart.sk

 

NOMANTINELS divadlo

Drama Queer festival
Bratislava
www.nomantinels.sk

 

Občianske združenie Kasiopea, o. z.

Kasiopeafest
Budmerice
www.budmerice.net

 

OZ HRIŇOVSKÉ DIVADLO, o. z.

Hriňovské dni divadla
Hriňová
www.hrinovskedivadlo.sk

 

OZ SPIŠSKÉ DIVADLO, o. z.

Divadelný Spiš
Spišská Nová Ves
www.spisskedivadlo.sk/divadelny-spis

 

Pre súčasnú operu, o. z. - Divadlo SKRAT

Pro-téza
Bratislava
https://www.facebook.com/proteza.festival.autorskeho.divadla/

 

Slanický ostrov divadla, občianske združenie

Slanický ostrov divadla
Slanický ostrov umenia, Námestovo

http://slanicafestival.sk/

 

Staromestské divadlo Petra Raševa

Festival nezávislých divadiel
Košice
www.staromestske-divadlo.sk

 

Štúdio L+S

Festival českého divadla
Bratislava
www.studios.sk

 

the Bridge

Bridge´n´Drama
Bratislava
www.thebridge.sk/theatre-festival-bridgendrama/

 

Truc Sphérique

Kiosk
Žilina
www.kioskfestival.sk

 

UM UM o.z.

UM UM festival
Stará Ľubovňa
www.umumfestival.com

 

Vlna, o.z.

Vlna naživo - multižánrový festival časopisu Vlna
Bratislava
www.vlna.sk/vlna-nazivo-2019/

 

Združenie FORSA

Višegrádske dni
Košice
www.visegradskedni.sk

 

A
A
A
.