Literárny fond ocenil hry Laca Keratu aj umelecký preklad Jany Wild

Publikácie Dobro. HRY a BOH

Gratulujeme ku krásnemu úspechu! Prémiu Literárneho fondu za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu za rok 2022 si dnes, 27. septembra 2023, prevzal autor divadelných hier, prozaik, rozhlasový autor a bývalý herec legendárnej Stoky Laco Kerata. Jeho ocenené Dobro. Hry (Divadelný ústav, 2022) dokumentujú autorovu cestu od abstraktných domén absurdnosti existencie k širšej spoločenskej perspektíve, historicky ukotvenej, k reflektovaniu kultúrnych a spoločenských zmien. 

Dobro je zbierka mojich divadelných, ale aj rozhlasových hier. Hry píšem s vedomím, aby si herci dobre zahrali a aby si prípadní režiséri dobre zarežírovali,“ povedal L. Kerata o svojej publikácii. Využíva v nej tradičnejšie symetrické estetické formy či komplikovanejšie, meniace rytmus, modernejšie, subverzívnejšie. Ich spoločnou črtou pritom ostáva groteskný až absurdný humor divadla Stoka a jeho nástupníckych súborov. 

Blahoželáme aj renomovanej prekladateľke a teatrologičke Jane Wild, ktorá získala Prémiu Jána Hollého za umelecký preklad hry Boh od Ferdinanda von Schiracha (Divadelný ústav, 2022). Jeden z najznámejších po nemecky píšucich dramatikov s medzinárodným renomé si v hre Boh vybral citlivú a zložitú tému eutanázie. Autor prostredníctvom viacerých postáv, ktoré sa zídu na zasadaní etickej rady, dáva hlas rôznym názorom na túto kontroverznú tému. Preklad Schirachovej hry je doplnený o odborné eseje hĺbkovo mapujúce, ako táto téma rezonuje v Nemecku a o rozhovor s popredným slovenským právnikom – odborníkom v tejto oblasti. J. Wild, skúsená prekladateľka náročných textov z angličtiny a nemčiny, si musela podrobne naštudovať nemecký aj slovenský právny systém k tejto téme. Takisto sa zahĺbila aj do štúdia Biblie, z ktorej priame i nepriame citáty v hre zaznievajú. 

Obe publikácie vydal Divadelný ústav. Ich autorom ešte raz srdečne gratulujeme a želáme im veľa inšpirácie a úspechov v ďalšej tvorbe. Divadelný ústav získal zároveň Uznanie Literárneho fondu za vydanie diela Jana Wild: Ferdinand von Schirach – Boh.

Knihy Divadelného ústavu nájdete za výhodnú cenu v IC Prospero na Jakubovom námestí a v pop up stánku Prospero v Slovenskom národnom divadle.

 

A
A
A
.