Literárny fond ocenil hry Laca Keratu aj umelecký preklad Jany Wild

Porotu Literárneho fondu zaujali Dobro. Hry Laca Keratu a umelecký preklad dramatického diela Boh od nemeckého autora Ferdinanda von Schibacha

Gratulujeme ku krásnemu úspechu! Prémiu Literárneho fondu za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu za rok 2022 si dnes, 27. septembra 2023, prevzal autor divadelných hier, prozaik, rozhlasový autor a bývalý herec legendárnej Stoky Laco Kerata. Jeho ocenené Dobro. Hry (Divadelný ústav, 2022) dokumentujú autorovu cestu od abstraktných domén absurdnosti existencie k širšej spoločenskej perspektíve, historicky ukotvenej, k reflektovaniu kultúrnych a spoločenských zmien. 

Dobro je zbierka mojich divadelných, ale aj rozhlasových hier. Hry píšem s vedomím, aby si herci dobre zahrali a aby si prípadní režiséri dobre zarežírovali,“ povedal L. Kerata o svojej publikácii. Využíva v nej tradičnejšie symetrické estetické formy či komplikovanejšie, meniace rytmus, modernejšie, subverzívnejšie. Ich spoločnou črtou pritom ostáva groteskný až absurdný humor divadla Stoka a jeho nástupníckych súborov. 

Blahoželáme aj renomovanej prekladateľke a teatrologičke Jane Wild, ktorá získala Prémiu Jána Hollého za umelecký preklad hry Boh od Ferdinanda von Schiracha (Divadelný ústav, 2022). Jeden z najznámejších po nemecky píšucich dramatikov s medzinárodným renomé si v hre Boh vybral citlivú a zložitú tému eutanázie. Autor prostredníctvom viacerých postáv, ktoré sa zídu na zasadaní etickej rady, dáva hlas rôznym názorom na túto kontroverznú tému. Preklad Schirachovej hry je doplnený o odborné eseje hĺbkovo mapujúce, ako táto téma rezonuje v Nemecku a o rozhovor s popredným slovenským právnikom – odborníkom v tejto oblasti. J. Wild, skúsená prekladateľka náročných textov z angličtiny a nemčiny, si musela podrobne naštudovať nemecký aj slovenský právny systém k tejto téme. Takisto sa zahĺbila aj do štúdia Biblie, z ktorej priame i nepriame citáty v hre zaznievajú. 

Obe publikácie vydal Divadelný ústav. Ich autorom ešte raz srdečne gratulujeme a želáme im veľa inšpirácie a úspechov v ďalšej tvorbe. Divadelný ústav získal zároveň Uznanie Literárneho fondu za vydanie diela Jana Wild: Ferdinand von Schirach – Boh.

 

A
A
A
.