Publikácie Divadelného ústavu

Novinky:

Fedinand von Schirach

Ferdinand von Schirach

BOH

Drama 2021

E- kniha DRÁMA 2021

maly divadelny kalendar

MALÝ DIVADELNÝ KALENDÁR 2023

iveta skripkova

Iveta Škripková

FEMINISTICKÉ DIVADLO A JEHO SLOVENSKÁ CESTA

Verdi a Wagner

Ladislav Čavojský; Vladimír Blaho

VERDI A WAGNER NA SLOVENSKÝCH OPERNÝCH JAVISKÁCH

Slovenské divadlo

Teatrologické publikácie o slovenskom divadle patria k základným umenovedným prácam v oblasti slovenského divadla. Diela popredných teoretikov, ale i tvorivých umelcov mapujú slovenskú divadelnú históriu aj súčasnosť.

Základné publikácie

Základné publikácie

Slovenská dráma
Slovenská dráma v preklade
Osobnosti
Teória v pohybe
Svetové divadlo
Svetová dráma – antológie
Nová dráma/New Drama
Vreckovky
DVD
katalógy
brožúrky
Rozhovory
Prítomnosť divadelnej minulosti
Golden Collection
Edukácia – divadlo – umenie
THEATRUM VITAE
Jedna republika – jedno divadlo? Dialóg slovenskej a českej činohry 1918 – 1992

Eva Kyselová

JEDNA REPUBLIKA – JEDNO DIVADLO? DIALÓG SLOVENSKEJ A ČESKEJ ČINOHRY 1918 – 1992

Monografia Evy Kyselovej Jedna republika – jedno divadlo? Dialóg slovenskej a českej činohry 1918 – ...

dejiny-slovenskeho-divadla-I

Kolektív autorov

DEJINY SLOVENSKÉHO DIVADLA I.

Autor koncepcie a odborný garant: prof. PhDr. Vladimír Štefko, CSc. Autori štúdií: Juliana

theatresk-made-in-slovakia-2-vydanie

THEATRE.SK. MADE IN SLOVAKIA (2. vydanie)

Reprezentatívna publikácia v anglickom jazyku oboznámi čitateľov so súčasným slovenským div

A
A
A
.