Publikácie Divadelného ústavu

FESTIVAL NOVÁ DRÁMA/NEW DRAMA. METAFORA SVETA. DVADSAŤ ROKOV

NOVÁ DRÁMA/NEW DRAMA FESTIVAL. A METAPHOR FOR THE WORLD. TWENTY YEARS

Detail publikácie

Vydavateľ
Divadelný ústav, Bratislava
Edícia
Základné publikácie
Rok vydania
2024
Počet strán
366
Rozmer
160 x 192 mm, otvorená švajčiarska väzba
Jazyk
slovenský/anglický
ISBN
978-80-8190-112-6
Cena
16,00

Zostavila Vladislava Fekete, ktorá je zároveň autorkou častí Metafora sveta (štúdia), Sprievodný program – festivalové impulzy, Sekcia Focus – zahraničné inšpirácie, Zlomové roky.

 

„Festivaly patria medzi najefektívnejšie spoločenské centrá moderného života. Sú spojením medzi umelcami a publikom, integrátormi spoločenských skupín, v ktorých ľudia medzi sebou komunikujú a zdieľajú názory. Festivaly sú akcelerátormi procesov a javov v komunite,“ uvádza na svojej stránke renomovaná Asociácia európskych festivalov. Festival Nová dráma/New Drama sa od svojho založenia v roku 2005 snaží napĺňať tieto posolstvá a prinášať do slovenského divadelného priestoru nové impulzy, emancipujúce zážitky a zároveň poukázať na vnútornú silu divadla. Už dvadsať rokov prepája slovenskú divadelnú komunitu so zahraničnými umelcami, festivalovými riaditeľmi a dramaturgmi, promotérmi a  šíri tak dobré meno slovenskej drámy a divadla. Zároveň pripravuje divákov prijať nové postupy aj v každodennej divadelnej praxi. Kniha mapuje rast festivalu Nová dráma/New Drama, jeho programové línie, pracovné podujatia, návštevy renomovaných dramatikov a expertov.   

 Vladislava Fekete

 

 

Festival Nová dráma/New Drama. Metafora sveta. Dvadsať rokov

Nová dráma/New Drama Festival. A Metaphor for the World. Twenty years

vychádza v roku 2024 k jubileu tohto jedinečného festivalu. Podujatie, ktoré je prvým a na Slovensku dnes jediným festivalom zameraným na prezentáciu a podporu súčasnej slovenskej a zahraničnej drámy, každoročne od roku 2005 organizuje Divadelný ústav v Bratislave. Jubilejná publikácia zostavovateľky a riaditeľky festivalu Vladislavy Fekete dokumentuje a hodnotí prostredníctvom bohatého textového a obrazového materiálu vývoj, zlomové roky, významné udalosti, dramaturgické a programové inovácie, ocenené inscenácie atď. a podáva komplexný prehľad o patrónoch, účastníkoch a hosťoch festivalu. V ťažiskovej štúdii jej autorka, Vladislava Fekete, sleduje festival a jeho premeny v kontexte európskeho boomu nového písania, ale aj rozvoja festivalovej kultúry v posledných dvoch desaťročiach. Svoj text uzatvára slovami: „Prvotný impulz stimulácie a podpory uvádzania novej drámy, najmä tej slovenskej, sa v priebehu rokov naplnil. Organizátori si preto položili ďalšie neľahké ciele – zvýšiť povedomie slovenského divadla v zahraničí a rozšíriť cieľové skupiny festivalu, intenzívnejšie prepojiť dve kľúčové zainteresované strany – slovenských divadelníkov a divákov, ktorí majú vzťah k novému, originálnemu a menej známemu. Vznikla zaujímavá atmosféra dôvery a network, ktorý každoročne prijíma nových partnerov, identifikuje nové potenciálne programové línie a zachováva si pritom priazeň širokého spektra náročných divákov. Lebo kultúrne festivaly a podujatia sa čoraz viac stávajú priestormi diskurzu, ktorý umožňuje ľuďom vyjadriť svoje názory na širšie kultúrne, sociálne a politické otázky. Presne takýmto podujatím sa už dvadsať rokov snaží byť aj festival Nová dráma/New Drama.“ 

 

Autorom grafického návrhu a zalomenia publikácie je dlhoročný autor vizuálneho štýlu festivalu Martin Mistrík. 

Pre koho je kniha určená:

Odborná a širšia verejnosť, študenti škôl umeleckého a humanitného zamerania na Slovensku a v zahraničí (dvojjazyčná publikácia)

 

Preklad do anglického jazyka a z anglického jazyka: Ivan Lacko

 

Publikácia obsahuje aj posolstvá patrónov festivalu: 

Igor Bauersima, Gianina Cărbunariu, Jon Fosse, Andrej Kurejčik, Dea Loher, Falk Richter, Roland Schimmelpfennig, Ivan Vyrypajev

Preklady z iných jazykov do slovenského jazyka: Adam Bžoch, Anna Fosse,

Nadežda Lindovska, Sylvia Neisser Kovačova, Jana Palenikova, Jana Wild

Späť na všetky publikácie
A
A
A
.