28. september 1919 – 7. október 1997

V takmer storočnej histórii slovenského profesionálneho operného umenia patrí tenorista MUDr. Gustáv Papp k najvýznamnejším interpretačným zjavom. V Opere Slovenského národného divadla tvoril ako stály hosť od roku 1948, v období rokov 1955 až 1987 bol jej sólistom.

Po lyrickejších partiách operných „milovníkov“ rozvinul sa jeho hlas a výrazový potenciál do polôh dramatického spinto tenora, v polovici šesťdesiatych rokov aj do odboru vzácneho hrdinného tenora. Tieto danosti bohato uplatnil v premiérach pôvodnej slovenskej opernej tvorby, ako aj vo vypätých partoch zahraničnej opery 20. storočia. Pappovou doménou však boli hlasovo exponované úlohy svetovej opernej klasiky naplnené strhujúcim vokálom a obsahovou expresivitou – Otello, Herman z Pikovej dámy a už v päťdesiatych rokoch v celoštátnych reláciách nedostižný Smetanov Dalibor. Veľké predpoklady pre tenorové postavy v operách Richarda Wagnera uplatnil najmä počas spolupráce s operou v Lipsku.

V umeleckej osobnosti Dr. Gustáva Pappa mala slovenská opera jeden zo svojich najligotavejších interpretačných pilierov.

Jaroslav Blaho

 

Kurátor Jaroslav Blaho 

Grafické riešenie Viera Burešová 

Divadelný ústav Bratislava © 2014

 

A
A
A
.