Vyrocie

Iva Peřinová

autorka bábkových hier (zomrela 7. 11. 2009), (80. výročie narodenia)

Tatiana Menotti

operná speváčka (zomrela 3. 10. 2001), (115. výročie narodenia)

Jacques Offenbach

hudobný skladateľ (zomrel 5. 10. 1880), (205. výročie narodenia)

Milivoj Uzelac

hudobný skladateľ (zomrel 8. 3. 1988), (105. výročie narodenia)

Emil František Burian

režisér (zomrel 9. 8. 1959), (120. výročie narodenia)

Richard Strauss

hudobný skladateľ (zomrel 8. 9. 1949), (160. výročie narodenia)

Frederick Loewe

hudobný skladateľ (zomrel 14. 2. 1988), (120. výročie narodenia)

Alexander Sergejevič Puškin

dramatik (zomrel 10. 2. 1837), (225. výročie narodenia)

Michail Ivanovič Glinka

hudobný skladateľ (zomrel 15. 2. 1857), (220. výročie narodenia)

Vladimír Pirnikov

tanečník (zomrel 15. 4. 1948), (130. výročie narodenia)

A
A
A
.