Vyrocie

Zdeněk Košler

dirigent (95. výročie narodenia)

Rudolf Látka

herec, režisér (110. výročie narodenia)

Albert Vojtech Pagáč

herec (105. výročie narodenia)

Dita Predmerská

bábkoherečka (90. výročie narodenia)

Pavol Dobšinský

spisovateľ (195. výročie narodenia)

František Rell

režisér, dramaturg, prekladateľ, umelecký šéf opery Divadla Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici (1959 – 1962), umelecký šéf a riaditeľ divadla Tatra Revue, Bratislava (1963 – 1970), (110. výročie narodenia)

Ivan Stodola

dramatik (135. výročie narodenia)

Jozef Novan

režisér (85. výročie narodenia)

Tido J. Gašpar

spisovateľ, dramaturg, publicista (130. výročie narodenia)

Arnold Judt

operný spevák (85. výročie narodenia)

A
A
A
.