Vyrocie

Juraj Kubánka

tanečník, choreograf, režisér, vedúca osobnosť Slovenského ľudového umeleckého kolektívu (zomrel 19. 7. 2021), (95. výročie narodenia)

Melánia Nemcová

choreografka (zomrela 16. 8. 2006), (105. výročie narodenia)

Karel Nedbal

dirigent, umelecký šéf Opery Slovenského národného divadla, Bratislava (1928 – 1938), (zomrel 20. 3. 1964), (135. výročie narodenia)

Bedřich Füssegger

baletný umelec, choreograf (zomrel 6. 10. 1998), (105. výročie narodenia)

Anna Starostová

operná speváčka (zomrela 27. 11. 2015), (80. výročie narodenia)

Joe Jenčík

choreograf (zomrel 10. 5. 1945), (130. výročie narodenia)

Július Jenis

bábkoherec, umelecký šéf Bábkového divadla Nitra (1990 – 1999), (zomrel 14. 7. 2006), (85. výročie narodenia)

Mikuláš Ladižinský

herec (zomrel 3. 5. 1987), (100. výročie narodenia)

Alica Hoppeová

baletná umelkyňa, pedagogička (zomrela 13. 5. 2023), (90. výročie narodenia)

Beta Poničanová

herečka (zomrela 18. 12. 1987), (115. výročie narodenia)

A
A
A
.