Vyrocie

Peter Jezný

režisér (80. výročie narodenia)

Ján Šprlák-Puk

tanečník, baletný umelec (80. výročie narodenia)

Marián Gallo

herec (95. výročie narodenia)

Katarína Hrabovská

dramaturgička, divadelná kritička, publicistka (100. výročie narodenia)

Richard Kramárik

divadelný kritik, filmový kritik (45. výročie narodenia)

Jiří Slezáček

baletný umelec (80. výročie narodenia)

Karol Izakovič-Podolinský

prekladateľ (120. výročie narodenia)

Olga Janatová

baletná umelkyňa (120. výročie narodenia)

Ján Jamnický

režisér, herec, pedagóg (115. výročie narodenia)

Ladislav Luknár

dramatik (110. výročie narodenia)

A
A
A
.