Prítomnosť divadelnej minulosti

decorative shape
BAČOVA ŽENA

BAČOVA ŽENA

Po prvých dvoch úspešných DVD Herodes a Herodias a Les, v ktorých pracovníci Divadelného úst

decorative shape
LES

LES

V rámci projektu

decorative shape
HERODES A HERODIAS

HERODES A HERODIAS

Nový projekt Divadelného ústavu Prítomnosť divadelnej minulosti prináša čo najširšiemu okr

A
A
A
.